Miljömärkt el är bedrägeri

Svenska Naturskyddsföreningen sysslar med att miljömärka el, det kallas Bra Miljöval. Elbolag kan märka el som uppfyller dessa krav.

Det är dock tämligen meningslöst att köpa miljömärkt el från en leverantör som även producerar och säljer smutsig el, för det leder bara till att de som köper ospecificerad el får större andel smutsig el, bolagets totala produktionsmix ändras inte. Det får effekt först när så stor del av kunderna (mätt i förbrukning, inte i antal) väljer miljömärkt att den rena elen inte räcker till, då tvingas bolaget ändra produktionsmixen (eller sluta sälja miljömärkt el). Med tanke på att vi dels har en så stor andel gammal vattenkraft, och att vi dels har elintensiv industri som knappast lär välja miljömärkt el i brådrasket så lär detta inte hända inom överskådlig framtid.

Därför är det snarast att betrakta som bedrägeri när Vattenfall, Fortum och E.ON säljer miljömärkt el. Dessa bolag har nämligen en ansenlig mängd smutsig kolkraftsproduktion, se Vattefall, Fortum och E.ON.

Däremot är det meningsfullt att köpa (miljömärkt) el från ett oberoende bolag med egen produktion av ren el och ingen produktion av smutsig el. Som t.ex. Kraft&Kultur.

Så det intressanta är vilket bolag man köper elen ifrån, inte vilken märkning den har. SNF borde miljömärka elbolag istället för att göra som idag.

Ett annat problem med SNF definition av miljömärkt el är att kärnkraft inte räknas med. Kärnkraft borde givetvis ingå eftersom det har väldigt liten miljöpåverkan.

12 kommentarer to “Miljömärkt el är bedrägeri”

 1. Olle Benner säger:

  Jaså, kärnkraftsel har inte miljöpåverkan? Du såg tydligen inte filmen om Tjernobyl. Och struntar i de problem som uranbrytning medför.

  För övrigt! Köp vind-el från Falkenbergs Energi. De har bara vatten- och vindkraft.
  Du gynnar miljön och din egen kassa när du köper vindandelar. Jag har köpt sex andelar och kommer att köpa fler när de finns tillgängliga.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Olle,

  Du läser ju inte ens vad jag skriver. Jag skrev “kärnkraft har väldigt liten miljöpåverkan”, vilket inte är samma sak som “inte miljöpåverkan”. All kraftproduktion medför en viss miljöpåverkan, det intressanta är hur mycket miljöpåverkan det blir per producerad kWh el. Där ligger kärnkraft väldigt bra till, det kan man läsa om här: http://www.externe.info/

  Ja, Tjernobyl medförde en omfattande miljöpåverkan. Men det är också det enda fallet där ett kärnkraftverk har orsakat det. Ställ det i relation till alla kärnkraftverk vi har i världen och all el som de producerat. För övrigt så kan den typen av olycka inte inträffa i ett svenskt kärnkraftverk eftersom de har en annan konstruktion.

  Ja, uranbrytning medför en viss miljöpåverkan, men tämligen lite per producerad kWh el.

 3. Linda Magnusson säger:

  Idén om att miljömärka elbolagen istället för själva elen är intressant. Syftet med miljömärkning är som bekant att en oberoende aktör går in och upplyser konsumenterna om att produkterna har framställts med minsta möjliga miljöpåverkan, vilket ger en trygghet för konsumenten.

  Lite krasst kan man bara konstatera att det ställs krav på konsumenten att denne känner till elbolagens totala affärsverksamhet – inte bara de områden som elbolagen väljer att lyfta fram i sina påkostade marknadsföringskampanjer.

  Utifrån ditt resonemang om att miljömärkningen ibland lurar kunden kan vi nog gemensamt konstatera att Sverige behöver fler helgröna aktörer på elmarknaden.

  Linda Magnusson, vd o2 Energi.

 4. Mikael Ståldal säger:

  Linda,

  Ja, Sverige behöver fler bolag som producerar och säljer el från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, biobränslen, etc; men inte från fossila bränslen.

 5. Mikael Ståldal » Arkiv » Villaförvirring i Metro säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 6. Mikael Ståldal » Arkiv » Härdsmälta i Volvos miljöavdelning säger:

  […] Dessutom så tar Volvo, precis som alla andra, sin el från det allmänna elnätet där el från alla slags källor blandas. Det är tveksamt om den här typen av val av kraftslag har någon egentlig verkan i praktiken, se tidigare inlägg om detta. […]

 7. Sara Karlsson säger:

  Hejsan Mikael.
  Jag vet inte om du minns mig men jag är en utav dina konfirmaner från ett humanistiskt livssynsläger läger på Valla Folkhögskola 06.
  Jag håller på göra en rapport i skolan efter att ha jobbat med ett projekt “energislag” om Bränsleceller senden januari. Vi har nu fått i uppgift att göra en inviduell rapport som ska innehålla mins tre utav de andra pojketens energislag (iklusive vårat slag) och jag har valt att arbeta med kärnkraft, vågkraft och bärnlseceller.
  I varje fall satt jag och sökte efter kärnkraftens miljöpåverkan och hittade din blogg här. Jag tycker att dina åsiker verkade mycket intressanta. Anser du altså att kärnkraft är ett energislag man bör satsa på i framtiden trotts de risker som finns i produktionen? Jag hade vart jätte tacksam att få ta del utav dina kunskaper i de här energislagen jag arbetar med.

  MVH. Sara Karlsson – Teknikprogrammet Marksgymnasieskola.

 8. Daniel säger:

  Vore toppen om man miljömärkte el-bolagen, då med krav på total genomlysning av ägarförhållanden så att huvudägarna inte bara delar upp bolaget i systerbolag ett för ful-el och ett för miljö-el.

  Ökad efterfrågan av miljövänligare el stimulerar marknadens aktörer att investera i den riktningen.
  Ökad efterfrågan på miljövänligare el eller lagstiftning är enda sättet att få bort ful-el.

  Visa oss gärna de fakta som ligger till grund för din bedömning att miljöpåverkan från Uranbrytning och slutförvaring /kWh är mindre än miljöpåverkan av t.ex. vindkraftverk.

  Hur monterar man ner radioaktivitet ?
  Jag tror jag/vi kan lista ut hur man monterar ner ett vindkraftverk.

  Överskådliga argument och fakta presenteras nedan:
  “PM med argument mot kärnkraft som ett verktyg mot klimatförändringarna.”
  avsändare: miljöpartiet
  http://mp.se/files/163200-163299/file_163235.pdf

 9. Mikael Ståldal säger:

  Daniel,

  Med risk för att vara tjatig: http://www.externe.info/

 10. Kristoffer säger:

  Olle Benner: Du såg tydligen inte filmen “Life in the Dead Zone” som visar hur djurlivet i den avstängda zonen blomstrar. En anledning till att djuren påverkas mindre (antar jag) är att de lever kortare än vi människor. Cancer till följd av ökad strålning hinner därmed inte utvecklas innan djuren dör en naturlig död.

  Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=ud33w26qsWQ
  Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=HnHwLGuNUio

 11. martin säger:

  Jag såg filmen life in the dead zone och visst är det så att djuren dör naturlig död innan cancer bryter ned kroppen. Så visst är det inte lika påtagligt på djuren.