Knasig utredning om musik och film på Internet

Nyligen presenterades regeringens utredning “Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?” (Ds 2007:29). Syftet med utredningen var att se hur man kan stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till musik, film och annan media på Internet.

Utredningen börjar med att konstatera att de lagliga nerladdningstjänster som finns idag är undermåliga, med dåligt utbud och krångliga DRM-skydd. Det är sant, och det har jag skrivit om tidigare.

Sen hävdas det att den utbredda olagliga fildelningen är ett stort hinder för utvecklingen av bättre lagliga nerladdningstjänster. Detta hävdas ofta av film- och musikbranchen, men jag tror inte att det ligger särskilt mycket sanning bakom. Det är i praktiken inte svårare att kopiera och fildela musik och film från CD och DVD än sånt man laddar ner lagligt (och det görs ju som bekant i stor skala idag). Så film- och musikbranchen har inget att förlora på att låta folk (mot betalning) ladda ner filmer och musik som ändå finns att köpa/hyra på CD/DVD. Möjligtvis kan oron för fildelning göra att filmerna och musiken DRM-skyddas (vilket förvisso är ett otyg), men det är ingen ursäkt för dåligt utbud och andra problem.

Med denna tveksamma motivering föreslås sedan att Internetleverantörer ska ges rätt och skyldighet att stänga av abbonemangen för de som ängnar sig åt olaglig fildelning. Det är ingen bra idé.

Det är inte rimligt att lägga detta ansvar på Internetleverantörerna, och de vill inte heller ha det. Internetleverantörer bör i största möjliga mån ses som en neutral förmedlare av information, ungefär som Posten. De bör varken ha rätt eller skyldighet att titta på innehåller eller agera om det skulle vara olagligt. Det är polisen och rättsväsendet som ska hantera upphovsrättsbrott, inte Internetleverantörerna.

Dessutom riskerar förslaget sätta rättssäkerheten ur spel eftersom folk riskerar få sina Internetabbonemang avstänga utan någon rättsprocess där de kan försvara sig.

Det är i och för sig inte orimligt att en domstol kan beordra en Internetleverantör att stänga av ett abbonemang som används för upphovsrättsbrott eller annan olaglig verksamhet, men det ska i så fall ske först efter en fällande dom. Och Internetleverantören ska inte behöva ta initiativ till det.

Lyckligtvis verkar Centerpartiet och Folkpartiet skeptiska till detta förslag. Bra, stoppa det i papperskorgen.

4 kommentarer to “Knasig utredning om musik och film på Internet”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Skydda upphovsrätten med förnuft säger:

    […] Renforsutredningens förslag är dåliga, vilket jag skrivit om tidigare. […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Internetleverantörer ska inte springa musik- och filmindustrins ärenden säger:

    […] tycks vara något liknande som den svenska Renforsutredningen föreslog förra året, och samma argument kan användas även mot […]

  3. Internetleverantörer ska inte springa musik- och filmindustrins ärenden at Bloggregeringen säger:

    […] tycks vara något liknande som den svenska Renforsutredningen föreslog förra året, och samma argument kan användas även mot […]