Moral

I vårt samhälle finns det en uppsättning regler i form av lagar och liknande som reglerar vad vi får och inte får göra. Ofta (men inte alltid) handlar detta om att förhindra att en människa agerar på ett sätt som skadar andra människor. Den som bryter mot dessa regler riskerar hamna i domstol och bli straffad.

Inom ramen för detta finns det en betydande frihet att agera på olika sätt. Man skulle här kunna säga att folks agerande enbart är en fråga för dem själva och deras vänner och anhöriga, och att vidare diskussion om detta därmed är onödig. Det tycker dock inte jag. Jag tycker att det är intressant med en offentlig debatt om moral.

Tyvärr tenderar offentliga debatter om moral i Sverige ofta leda till förslag på lagstiftning. Det är synd, för det finns många frågor som inte lämpar sig för lagstiftning där det ändå är bra med en offentlig debatt. Det finns både en mängd gamla föreställningar som skulle må bra av att granskas och ifrågasättas, och nya frågor som bör diskuteras.

En sådan offentlig debatt om moral bör alltså inte syfta till ändrad lagstiftning eller andra politiska beslut. Det kan naturligtvis hända att det emellanåt leder dit ändå, men det bör vara undantag och inte regel. För att undvika sammanblandning med politik så bör debatten inte ledas eller domineras av högt uppsatta politiker (partiledare, riksdagsledamöter, statsråd).

Det är inte heller bra om debatten leds av myndigheter eller statstjänstemän. Då tenderar det att inte bli mycket av debatt utan bara påbud. Som Timbro konstaterat i två rapporter så har det tyvärr blivit vanligt att svenska myndigheter bedriver opinionsbildning. Ofta syftar denna opinionsbildning till politiska beslut, men även mer icke-politiska moraliska frågor slinker med ibland.

Företrädare för religiösa samfund vill ofta debattera moral. Och det får de gärna göra. Men det måste ske på ett sätt som inte utesluter de som inte tillhör samma religion. Det duger inte att hänvisa till religiösa urkunder eller till “Guds vilja”.

Läs gärna den inspirerande artikeln på DN Debatt av Stefan Einhorn.

3 kommentarer to “Moral”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Gruppvåldtäkt och samtycke säger:

    […] är inte OK. Att göra som pojkarna i Tensta gjorde är inte OK, även om det inte var olagligt. Se tidigare inlägg om […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Förbjud inte allmosor säger:

    […] att ta ansvar för sina handlingar istället för att införa förbud. Det bör vara en fråga om moral och inte juridik. Sprid budskapet att det är olämpligt, jag till och med omoraliskt, att […]

  3. Mikael Ståldal » Arkiv » Etik och juridik säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]