EU ska inte reglera bloggar

Utskottet för kultur och utbildning i Europaparlamentet har behandlat ett betänkande om “om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen”.

Detta betänkande innehåller, förutom en massa meningslöst fluff, två oroväckande förslag:

  • Avgifter som står i proportion till det kommersiella värdet
    på det användargenererade innehållet införs […] i kommersiella publikationer, i syfte att motverka
    orättvis konkurrens emot professionellt mediefolk.
    Helt orimligt att reglera detta, om folk vill bidra med innehåll utan ersättning ska de givetvis få göra det, EU ska inte gå någon journalistkartells ärenden.
  • Föreslår att bloggarnas rättsliga och allmänna ställning ska klargöras och uppmuntrar en frivillig klassificering av dem utifrån deras författares och utgivares yrkesmässiga och ekonomiska ansvar och intressen. Ett mycket luddigt uttalande som kan tolkas lite hur som helst. I värsta fall kan det tolkas som att man ska behöva registrera sin blogg hos någon myndighet, vilket vore helt horribelt. Och varför EU ska lägga sig i en frivillig klassificering förstår jag inte.

(Det verkar som om detta betänkande blev något förändrat när det gick genom utskottet, men det mesta tycks finns kvar.)

Riktigt läskigt blir det dock när man läser hur betänktandets upphovsman, den Estniske socialdemokraten Marianne Mikko tänker.

Hon vill bl.a. att den som blir omskriven på en blogg ska ha laglig rätt till replik. Den som föreslår något sånt har inte förstått hur bloggar fungerar, utan tror att det är som en tidning på Internet. Vem som helst som har tillgång till en Internetansluten dator och kan skriva kan enkelt och i princip gratis starta sin egen blogg, och för den som har något intressant att säga är det inte alltför svårt att få en läsekrets. Därmed kan den som blir påhoppad försvara sig på sin egen blogg. Dessutom brukar bloggar vara generösa med att tillåta kommentarer.

Mikko säger också att “bloggar förorenar cyberrymden med spam, felaktig information och illasinnat uppsåt” (min egen översättning). Men det är frivilligt att läsa en blogg! Bloggar kan inte spamma eftersom man enkelt kan sluta läsa en blogg som inte skriver något vettigt. Och vad gäller felaktig information så tenderar bloggosfären att vara hyggligt självreglerande eftersom det finns en så stor mångfald. Visst finns det många bloggar som skriver dumheter, men som läsare måste man vara kritisk och bedöma trovärdigheten. Det är bättre att folk lär sig att vara kritiska än att staten ska reglera (se tidigare inlägg om detta).

Jag har svårt att se något egentligt värde i detta betänkande. Det består bara av meningslöst fluff och luddiga förslag som i bästa fall är harmlösa och meningslösa, i värsta fall skadliga. Jag hoppas att Europaparlamentet avslår hela betänkandet när det ska upp i plenum 22 september, och att EU-byråkratin lägger sina resurser på något nyttigare.

Den svenske europaparlamentarikern Christoffer Fjellner rasar mot detta betänkande. Bra, stå på dig!

Jag tycker inte att EU ska befatta sig med lagstiftning kring media över huvud taget. Olika EU-länder har vitt skilda traditioner för hur medier och yttrandefriheten hanteras, t.ex. så har Sverige ett system (med ansvarig utgivare för tidningar m.m.) som skiljer sig radikalt från många andra EU-länder. Att införa gemensamma regler riskerar skapa stora problem.

I den mån det behövs reglering av bloggar så bör det skötas nationellt. Någon kanske invänder att nationell reglering är tandlöst mot det gränsöverskridande Internet. Måhända, men en EU-reglering är inte mycket effektivare eftersom Internet inte slutar vid EU:s gränser, det är enkelt att flytta sin blogg till USA, Norge eller något annat land.

Så vitt jag kan se behövs det ingen specifik reglering av bloggar över huvud taget, varken i Sverige eller EU. Bloggar lyder redan under de allmänna begränsningarna i yttrandefriheten, och som bloggare kan man bli fälld för bl.a. förtal. Så ska det naturligtvis vara, men några ytterligare regler just för bloggar behövs inte.

Se artikel i SvD och DN.

Kommentarer är avstängda.