På väg mot konkurrens på järnvägen

Järnvägsutredningen presenterar ett förslag om att SJ:s monopol ska upphöra och persontrafiken på järnväg ska konkurrensutsättas fullt ut från 1 januari 2010.

Mycket bra. Detta kommer troligtvis leda till billigare tågresor på sikt, och det behövs för att konkurrera ut flyget på kortare sträckor. Jag förutsätter att regeringen i enlighet med sitt vallöfte snarast beslutar i enlighet med detta förslag.

När detta är genomfört så är det dags att privatisera SJ. Tyvärr finns det vissa inslag i utredningen som förutsätter ett fortsatt statligt ägande av SJ, regeringen bör se till att ändra på detta innan det blir proposition.

Jag önskar även att staten slutade subventionera interregional järnvägstrafik och att Rikstrafiken läggs ner.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.