Långtidssjuka och jobb

Kommunals ordförande Ylva Thörn skriver på DN Debatt om att allt fler långtidssjuka blir av med sina jobb, och att det i många fall är arbetsmiljön som gör folk sjuka.

Thörn ondgör sig över att de långtidssjuka blir av med jobbet, och uttrycker den gamla attityden att man ska hålla fast vid sin anställning till varje pris. Jag tror att den attityden i detta fall är skadlig och kontraproduktiv. Om någon blir långtidssjukskriven p.g.a. arbetsmiljön så vore det i många bättre att försöka hitta ett annat jobb, med annan arbetsmiljö, än att till varje pris hålla fast vid sin gamla arbetsgivare.

“Hur ska den långtidssjuke som förlorar sitt arbete ha en chans att kunna få ett nytt jobb på arbetsmarknaden?” skriver Thörn. Chansen att få ett nytt jobb (hos en annan arbetsgivare) borde inte bli mindre om man förlorar det nuvarande som man ändå inte varit på under lång tid.

Thörn skriver: “Samhället måste skapa system för utbildning och omställning till andra arbetsuppgifter för dem som behöver det.” Jag vill lägga till: “hos andra arbetsgivare”.

Thörn skriver att “en kommun eller ett landsting har så många anställda med så skiftande arbetsuppgifter att det måste vara möjligt att hitta andra arbetsuppgifter”. Hon ser det som en möjlighet (som nu inte utnyttjas). Men jag ser det som ett problem, med få stora arbetsgivare blir det svårt att byta arbetsgivare för den som inte trivs med sin nuvarande.

Därför borde de stora kommunala arbetsgivarna brytas upp. Det är orimligt att en hel kommun, eller ett helt landsting, ska vara en enda stor arbetsgivare. Låt varje sjukhus, vårdcentral, skola, förskola, förvaltning, etc. inom en kommun/landsting vara en egen arbetsgivare, och ge dem frihet att organisera jobbet på olika sätt. Detta kan göras även om de förblir offentligt ägda. I staten är varje myndighet en egen arbetsgivare, så skulle det kunna funka i kommuner och landsting också.

Sen så är det naturligtvis ett problem ifall arbetsmiljön är så dålig att många anställda blir sjuka av den. Facket borde fokusera på det problemet och jobba förebyggande så att färre blir sjuka i framtiden.

Slutligen så borde sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen samordnas bättre så att de långtidssjukskrivna vars tidigare anställning avslutas efter hand kan gå över till att bli arbetslösa istället, utan att för den skull få längre ersättning på kort sikt. Arbetslöshetsförsäkringen göras obligatorisk, skattefinansierad och hanteras av Försäkringskassan, taket bör höjas till samma nivå som i sjukförsäkringen (7,5 prisbasbelopp).

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.