Lömska energimål i EU

Kanske är det för tidigt att betrakta Centerpartiets kärnkraftsmotstånd som ett avslutat kapitel?

Samma Maud Olofsson som nyligen tycktes gräva ner stridsyxan vad gäller kärnkraften går nu ut och hyllar EU:s mål om förnybar energi som kommer leda till att Sverige måste öka andelen förnybar energi från dagens 39 procent till 49 procent 2020.

Problemet med detta är att kärnkraft inte räknas som förnybart, och att målet bara går på andel. Det innebär att en utbyggd kärnkraft i Sverige gör det svårare att uppnå målet, även om mängden förnybart blir den samma i absoluta tal. Detta är Centerpartiet väl medvetna om, Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå sa det rent ut nyligen.

Se tidigare inlägg.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)