Vårt svåra beroende av finansmarknaden

Mikael Ståldal