Äntligen klartecken för ny kärnkraft

Regeringen har gjort en överenskommelse om energipolitiken. Se även artikel i DN.

Det viktigaste i överenskommelsen är att förbudet mot ny kärnkraft avskaffas, och att nya reaktorer därmed kan byggas för att ersätta de befintliga när de blir för gamla. Dock med begränsningen att det inte får bli fler än dagens 10 reaktorer i drift samtidigt, och att nya reaktorer bara får byggas vid de befintliga (Ringhals, Forsmark och Oskarshamn). Vidare slår man fast att någon ytterligare tvångsavveckling (som drabbade Barsebäck) inte är aktuell.

Jag hade önskat att man inte satt ett tak för antalet reaktorer, Sverige är inte betjänt av den typen av planekonomi. Jag tror att det i praktiken blir väldigt svårt att träffa exakt rätt med driftstart för en ny reaktor med att en gammal måste tas ur drift, det är stor risk att man tar fel på ett par år. Med denna strikta gräns så riskerar det bli så att man antingen tvingas ta en gammal reaktor ur drift i förtid, vilket är kapitalförstörelse och dåligt för ekonomin. Eller så väntar man med att bygga en ny för länge och tvingas ta en gammal ur drift innan den nya står färdig, och då kan det bli elbrist under något år.

Regeringen borde nöjt sig med begränsningen att nya reaktorer bara får byggas vid de befintliga, utan att ange något antal. Jag hoppas att man senare kan gå vidare och ta bort antalsbegränsningen.

Dessutom utökas elcertifikatsystemet från dagens 10 TWh till 25 TWh. Det tycker jag är onödigt. Elcertifikaten används huvudsakligen av vindkraft. Många hävdar nuförtiden att vindkraft är lönsamt, lönsammare än kärnkraft. I så fall borde vindkraften klara sig utan fortsatta subventioner.

Med detta sagt så är jag mycket glad över denna överenskommelse, det är ett stort steg i rätt riktning.

2 kommentarer to “Äntligen klartecken för ny kärnkraft”

 1. Viktor säger:

  Helt rätt!!
  Planekonomi leder ofta till en björntjänst. Alla de skattepengar som går till en vindkraftsindustri. Vad leder det till när pengarna kunde användas mer effektivt ur ett resurs och miljö perspektiv.
  Se tex
  http://www.stoppavindkraften.se/DiskussionsForum/tabid/212/forumid/52/threadid/126/scope/posts/Default.aspx

  Begränsning på 10 verk som du skriver är väl ett sätt att “snygga” till det för centern. Viktigt är dock att 1. forskningslagen försvinner (snacka om sovietstat) 2. industrin får bygga ut utan bidrag