Moderat integration

Moderaterna har har presenterat en rapport om integrations- och migrationspolitik, se artikel på DN Debatt.

Tyvärr har de bara presterat en 30 sidor lång rapport utan sammanfattning eller lista på konkreta förslag, så det blir jobbigt att reda ut vad de egentligen föreslår. Då moderaterna inte tycks ha någon ambition att sprida någon annan bild av förslaget än den som framgår på DN Debatt så utgår jag ifrån att de är nöjda med den bilden.

Huvudförslaget är att svenska medborgarskap som tilldelas på felaktiga grunder (falsk identitet, hot eller mutor) ska kunna återkallas. Det är ett riktigt dåligt förslag, som Johan Ingerö beskriver på ett bra sätt. Det riskerar urholka medborgarskapet och skapa ett a-lag med infödda svenskar och ett b-lag med invandrare vars medborgarskap inte är lika mycket värt. Det riskerar också skapa statslöshet då man kanske tvingas avsäga sig sitt tidigare medborgarskap för att bli svensk medborgare, och inte per automatik får tillbaka det. Om man öppnar för att dra in svenska medborgarskap öppnar man en Pandoras Ask som vi bör behålla stängd.

Naturligtvis ska man inte bara låta felaktiga medborgarskap passera utan påföljd. Den som tillskansat sig svenskt medborgarskap genom falsk identitet, hot eller mutor bör ställas inför rätta och dömas för urkundsförfalskning eller bedrägeri, hot mot tjänsteman respektive bestickning. (Och i fallet mutor bör även tjänstemannen som lät sig mutas dömas för mutbrott.) Det är brott som kan ge fängelse. Men medborgarskapet bör bestå och inte ifrågasättas.

Sen så kan man också fråga sig om felaktiga medborgarskap är ett stort problem i dagens Sverige. Jag har aldrig hört att det skulle vara det, och rapporten har inga belägg för det. Därför är det en mycket märklig prioritering att föra fram detta som huvudförslaget (även bortsett från att det är fel i sak).

I övrigt har Moderaterna en del bra förslag. De vill att kunskaper i svenska språket ska bli krav för medborgarskap, och ansluter sig därmed till den linje som Folkpartiet drivit sedan 2002.

Moderaterna vill att nyanlända invandrare inte ska få bosätta sig var de vill i Sverige, för att undvika stor koncentration av invandrare i vissa områden. Om man tolkar det bokstavligt så är det en orimlig inskränkning i invandrares frihet, men i själva verket handlar det villkor för att få offentliga bidrag. Nyanlända invandrare som avstår från bidrag får fortfarande bosätta sig var de vill, och då blir det ett fullt rimligt förslag. Det är inte någon rättighet att få offentliga bidrag i alla möjliga situationer.

Att de som får avslag på asylansökan ska lämna landet borde vara en självklarhet, men det tål nog att inskärpas. Tycker man att fler borde stanna så får man ändra på reglerna, inte blunda för att reglerna inte följs. Det är dock viktigt att de som får avslag på asylansökan ges chansen att istället arbetskraftsinvandra enligt den nya lagen.

1 kommentar to “Moderat integration”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Hur återvändande terrorister bör behandlas säger:

    […] fall är de dock Svenska medborgare och ibland även födda här (andra generationens invandrare). Jag tycker att medborgarskapet bör vara absolut, det bör inte vara möjligt att frånta någon med… eller vägra släppa in någon medborgare i […]