Centern och arbetsmarknaden

Centerpartiet har släppt rapporten En modern svensk modell om arbetsmarknaden.

Jag sympatiserar med analysen och grundtankarna i rapporten. Rörligheten på arbetsmarknaden behöver öka, och tryggheten bör bestå i möjligheten att kunna hitta nytt jobb snarare än att få behålla sitt nuvarande jobb till varje pris. “Från anställningstrygghet till arbetsmarknadstrygghet” är helt rätt tänkt.

Men i de konkreta förslagen når Centerpartiet inte riktigt ända fram och det blir en halvmesyr som i vissa avseenden riskerar göra ont värre. De vill mildra kravet på uppsägning utan saklig grund under de första två åren av en fast anställning. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att det i praktiken innebär att alla fasta anställningar inleds med två års obligatorisk provanställning. Samtidigt vill de förlänga provanställningstiden från sex månader till ett år. För många blir det därmed i praktiken tre års provanställning.

De vill slutligen utöka möjligheten att undanta två personer från turordningsreglerna till alla företag (och inte bara de med högst 10 anställda som idag). Det vore i och för sig bra, men det är inget nytt (Folkpartiet har tyckt så länge). Det innebär också att Centerpartiet vill behålla turordningsreglerna i grunden.

Jag tror att detta sammantaget riskerar minska rörligheten på arbetsmarknaden jämfört med idag. Många som är fast anställda och har varit det ett tag drar sig för att byta jobb eftersom de då förlorar sin plats i turordningen och får sämre anställningstrygghet på det nya jobbet. Om Centerpartiets förslag blir verklighet så får man dessutom per automatik två års “de facto provanställning” på det nya jobbet och därmed ännu sämre anställningstrygghet.

Dagens provanställningssystem är inte något stort hinder för rörlighet eftersom den går enkelt att förhandla bort, huvudregeln är fast anställning direkt. Det är förvisso så att många arbetsgivare slentrianmässigt vill ha sex månaders provanställning av alla nyanställda, men om du är attraktiv för arbetsgivaren (vilket ofta är fallet om du frivilligt säger upp dig från ett annat fast jobb) så kan man kräva fast anställning direkt, och i många fall få det.

Men den tvååriga “Center-provanställningen” torde bli mycket svårare att förhandla bort. Den blir huvudregel och så vitt jag kan se kan den endast undvikas med mycket lång uppsägningtid (typ ett år), något som många arbetsgivare nog inte är så pigga på att ge.

Idag är det så att man måste ha fast anställning (provanställning duger inte) för att anses kreditvärdig för vanliga bostadslån, och många hyresvärdar kräver även den för att hyra ut bostad. Det blir alltså markant svårare att skaffa/byta bostad om man inte har fast anställning. Om “Center-provanställningen” blir verklighet så är det mycket möjligt att detta krav utökas till att bli fast anställning i minst två år.

Nej, detta duger inte! Det enda raka är att avskaffa turordningsreglerna helt och hållet för alla.

3 kommentarer to “Centern och arbetsmarknaden”

  1. Hanna Da säger:

    Jag har jobbat som konsult i ett flertal år och sett många fastanställda på olika poster både i privat och offentlig sektor. Ofta ska jag vara deras assistent, deras Jeeves, deras Rumpelstinskin, alltså DEN SOM GÖR JOBBET för att den fastanställda saknar teknisk kompetens eller behöver avlastning och då behöver hjälp, för annars blir inte jobbet gjort. LAS ger dessa människor möjlighet att ha tjänstefolk på jobbet så att de själva inte behöver vidareutbilda sig på fritiden.
    LAS ska bort så att de som blir kallade överkvalificerade och nyexaminerade ska få jobben.

    Hanna Da

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Folkpartiet och arbetsmarknaden säger:

    […] har tidigare kritiserat ett Centerpartistiskt förslag för att luckra upp turordningsreglerna då det var halvhjärtat och […]