Bra att granska hobbykurser på högskolan

Högskoleminister Tobias Krantz vill ge Högskoleverket i uppdrag att granska högskolornas kursutbud för att komma tillrätta med det växande utbudet av hobbykurser av tveksamt värde. Se artikel i Metro och Aftonbladet.

Mycket bra initiativ. Det är hög tid att strama upp högskolornas kursutbud. Alla kurser på högskolan bör antingen ha en tydlig yrkesinriktning eller ha en tydlig koppling till den vetenskapliga forskning som bedrivs på högskolor och universitet. Alla kurser som inte har någondera ska bort från högskolan.

Detta är viktigt för att inte devalvera värdet av en högskoleutbildning, och för att inte slösa bort skattemedel.

Det finns andra aktörer som erbjuder hobbykurser, t.ex. studieförbunden.

2 kommentarer to “Bra att granska hobbykurser på högskolan”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Svenskt Näringsliv ute på irrävgar i högskolevärlden säger:

    […] andra än högskolorna och varken berättiga till studiemedel eller stor statlig finansiering. Se tidigare inlägg om […]