Barnporr och yttrandefrihet

Med anledning av förra inlägget så är det nog på sin plats att förtydliga min syn på yttrandefrihet.

Med anledning av förslaget att alla EU-länder ska tvingas filtrera barnpornografi på Internet så har många kritiserat detta för att vara censur och hota yttrandefriheten. EU-kommissionär Cecilia Malmström försvarar sig med att skriva så här på sin blogg:

barnpornografiska bilder kan aldrig ses som en yttranderättsfråga

Och enligt DN så säger hon så här:

Barnpornografi handlar inte om yttrandefrihet. Det är en kriminell handling som inte har någonting att göra med att ge uttryck för en åsikt.

Här gör Malmström det alldeles för enkelt för sig.

För det första så har det faktum att det är kriminellt inte med saken att göra. Om man diskuterar så hamnar man lätt i bedrägliga cirkelresonemang där ett förbud kan motivera ett annat.

Jag kan i och för sig gå med på att barnpornografiska bilder inte bör klassas som att ge uttryck för en åsikt. Men barnpornografiska bilder är information. Och det går inte att dra någon klar gräns mellan vilken typ av information som utgör åsikter och vilken typ som inte gör det, det blir en stor gråzon.

Vad är då information? Enkelt uttryck så kan man säga att allt som går att skicka över Internet är information.

I vår tid när mycket av den information vi konsumerar är digitaliserad och distribueras över Internet så är det inte möjligt att upprätthålla någon skiljelinje mellan åsikter och övrig information. Det går inte att konstruera något automatiserat filter som kan göra skillnad mellan åsikter och övrig information, all information ser lika ut på teknisk nivå. Man kan i och för sig ganska enkelt skilja mellan t.ex. bilder och text, men det duger inte eftersom även bilder kan utgöra åsikter som måste omfattas av yttrandefriheten.

Dessutom så finns det mycket information som inte är åsikter, men som alla är ense om bör vara tillåten och kunna distribueras över Internet. T.ex. faller många datorprogram och facklitteratur i den kategorin.

Alltså bör yttrandefrihetsbegreppet omfatta all form av information, oavsett om det är åsikter eller inte.

Sen så finns det vissa inskränkningar i yttrandefriheten, men det gäller både åsikter och annan information. Vissa icke-åsikter som barnpornografiska bilder är förbjudna att sprida. Men även vissa åsikter är förbjudna att sprida, t.ex. sådana som utgör förtal.

Jag tycker att vi bör följa svensk tryckfrihetstradition och föra över den till digital information och Internet. Det innebär att censur och filtrering inte får förekomma, inte ens mot sådan information som är förbjuden att sprida. Om någon sprider förbjuden information så hanterar man det i efterhand genom att stoppa spridningen vid källan och åtala den som ansvarar för spridningen. På Internet innebär det att polisen kan stänga ner och beslagta den server som sprider informationen, och åtala serverägaren.

Läs även Hanna Lager.

5 kommentarer to “Barnporr och yttrandefrihet”

 1. Mats Henricson säger:

  +1

 2. Michael Gajditza säger:

  Håller fullständigt med dig!

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Internet och yttrandefrihet säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 4. Mikael Ståldal » Arkiv » Ingen censur av Internet tack! säger:

  […] inte från politiskt håll tvingas blockera något innehåll, inte ens sådant som är olagligt. Se tidigare inlägg om […]