Kärnkraften tar sitt ansvar

Det är populärt bland kärnkraftsmotståndare att hävda att kärnkraften inte tar fullt ansvar för en eventuell (mycket osannolik) stor olycka, och därmed är subventionerad. Se t.ex. debattartikel i HD.

De har haft en liten poäng i och med att skadeståndsansvaret för reaktorägare är begränsat. Men detta kommer nu att ändras i och med regeringens proposition 2009/10:173 som säger att reaktorägare framöver ska ha obegränsat ansvar vid en eventuell olycka.

Därmed upphör kärnkraftens särbehandling och kärnkraftsbolag får ta precis lika stort ansvar som de som äger andra verksamheter som medför risker för stora olyckor, som t.ex. vattenkraftverk, kemisk industri, oljetankers och nu senast oljeborrplatformar.

Faktum är att kärnkraftsbolag tvingas ta större ansvar än de flesta andra eftersom det finns strikta krav på att de ska teckna försäkringar mot olyckor.

Kritiker menar att detta nya obegränsade skadeståndsansvar inte är så mycket värt då de koncerner som äger kärnkraftsverk låter separata driftsbolag äga och driva kärnkraftsverken. Vid en stor och dyr olycka kan dessa driftsbolag gå i konkurs och skydda moderbolagen från ytterligare skadeståndsansvar.

Det är sant, men det är inget som är unikt för kärnkraft. Det är en konsekvens av det begränsade ansvar som aktiebolaget medför, och gäller i alla branscher. Om man inte gillar det så är lösningen att införa ett allmänt ansvarsgenombrott för skadestånd mot aktiebolag, se tidigare inlägg om detta. Men det ska i så fall gälla alla bolag, inte bara kärnkraft.

Intressant? Andra bloggar om:

3 kommentarer to “Kärnkraften tar sitt ansvar”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Ny kärnkraft är inte subventionerad i Sverige säger:

    […] Genom elcertifikaten så är ny vindkraft och fler andra kraftslag subventionerade i Sverige. Dock inte kärnkraft som inte omfattas av elcertifikaten. Ny kärnkraft i Sverige kommer inte heller subventioneras på något annat sätt, inte ens genom begränsat ansvar vid eventuella olyckor. […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Miljöpartiet har fel om subventioner till kärnkraft säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)