Klåfingrig länsstyrelse

Hela Stockholms innerstad och Djurgården är klassad som riksintressant kulturmiljö av Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att Stockholms stad inte har den frihet när det gäller stadsplanering som kommuner normalt sett har, utan istället har Länsstyrelsen tillsynsansvar och befogenhet att lägga sig i hur det planeras och byggs. Se artikel i SvD.

Jag är skeptisk till om det över huvud taget bör vara möjligt för staten att frånta kommuner sitt självbestämmande över stadsplaneringen på detta sätt. Men i vilket fall är det helt orimligt att det ska gälla hela Stockholms innerstad, det hade möjligtvis varit OK om det bara gällt Gamla Stan och Djurgården.

Detta är inte något teoretiskt problem, utan högst konkret. Länsstyrelsen har många konkreta synpunter på stadsplaneringen som rör stora delar av Stockholms innerstad (inte bara Gamla Stan och Djurgården), och tendensen är tydligt konservativ.

Stockholms innevånare bör själva kunna bestämma över sin stadsplanering, utan statlig överrock. Besluten bör fattas i Stockholms stadsfullmäktige, och Stockholmarna påverka genom kommunalvalet. Den nuvarande situationen är demokratiskt tvivelaktig.

Läs även Per Pettersson inlägg på detta tema.

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)