Miljöbilar igen

Nu inför valet är det återigen dags för diverse miljöbilsutspel i politiken.

Först så föreslår Alliansen i sitt valmanifest (sid 37) att en “supermiljöbilspremie” på 40 000 kronor per bil införs för för bilar med väldigt låga utsläpp av koldioxid. Enligt Centerpartiet så ska det gälla bilar som släpper ut högst 50 gram CO2/km, och man räkar med att det kommer omfatta cirka 5 000 bilar.

Miljöpartiet har ett annat förslag som innebär miljöbilspremie (även om de inte kallar det så) för bilar med utsläpp under 100 gram CO2/km, samtidigt som nya bilar med högre utsläpp beläggs med en registreringsavgift som ska finansiera denna premie. Intressant nog så klagar de på att regeringens politik gynnar de dieselbilar som precis klarar gränsvärdet, vilket deras förslag också riskerar göra då de vill ge premie upp till 100 gram CO2/km.

Jag menar att miljöbilspremie bara är motiverat i syfte att driva på teknikutveckling och marknadsintroduktion av ny och förbättrad teknik, t.ex. rena elbilar. Det är inte motiverat för att gynna försäljningen av måttligt miljövänliga bilar som redan finns på marknaden (t.ex. E85-bilar och snåla bensin- och dieselbilar). Därför är Alliansens förslag bättre då det har skarpare krav. En bred miljöbilspremie med låga krav riskerar att huvudsakligen bli en allmän subvention av att köpa en ny bil, och det är knappast bra för miljön då det är bättre att inte ha någon bil alls (utan istället gå, cykla, åka tåg och/eller buss).

En del, t.ex. Johan Norberg, menar att det är ett problem att Alliansens förslag skulle gälla relativt få bilar på kort sikt. Då missar man att se det hela långsiktigt, att det ska leda till fler riktigt miljövänliga bilar på längre sikt. Och om man är rädd för miljöeffekterna av bilproduktionen så är det väl bättre att några få köper nya riktigt miljövänliga bilar än att många köper nya måttligt miljövänliga bilar? (För övrigt så delar jag Norbergs kritik av satsning på bioetanol som fordonsbränsle).

Jag tycker dock att Miljöpartiets förslag om registreringsavgift på nya icke-miljöbilar för att finansiera miljöbilspremie är bra.

Intressant? Andra bloggar om:

4 kommentarer to “Miljöbilar igen”

 1. Tommy Andersson säger:

  Milöbil…
  Den bästa miljöbilen är den som går på diesel eller dras av en miljöpartist.

 2. Mikael Ståldal » Arkiv säger:

  […] några minskade utsläpp på kort sikt så kan de ge desto större effekter på lite längre sikt. Som jag ser det så är den stora poängen med supermiljöbilsbonusen att den främjar teknikutvecklingen av bilar […]

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Till supermiljöbilspremiens försvar säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)