Förbjud dubbdäck i stan

I Stockholm har man numera förbud mot dubbdäck på Hornsgatan för att minska mängden hälsofarliga partiklar i luften. Flera andra städer har infört, eller planerar införa, liknande förbud.

Trafikverket har gjort en undersökning som visar att dubbdäck är effektivt för att minska trafikolyckor.

Här har vi alltså en målkonflikt, vill vi att folk dör i trafikolyckor eller att folk dör p.g.a. partiklar i luften (ja, folk dör av det också)?

Som tur är så måste vi inte välja antingen eller rakt av, utan vi kan genom smart optimering minimera båda. Partikelfaran är störst på vältrafikerade gator i stora städer, tämligen liten på landsväg och i glesbygd. Samtidigt så finns det ett annat sätt att minska både olycksrisken och partikelbildning, nämligen sänkt hastighet.

Man bör bibehålla dubbdäcksförbudet på Hornsgatan och utöka det till att att gälla hela Stockholms innerstad (dock inte Essingeleden).

Samtidigt så bör man sänka hastighetsgränsen i innerstan till 30 km/h och på Essingeleden till 50 km/h när det är vinterväglag. Detta bör göras från dag till dag med elektroniska skyltar.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.