Dyr och tämligen menlingslös teledatalagring

Mikael Ståldal