Dyr och tämligen menlingslös teledatalagring

Nu har regeringen kommit med en lagrådsremiss om att införa teledatalagring i Sverige. Se artikel i SvD och DN.

Lagringen ska omfatta fast och mobil telefoni, SMS/MMS, epost och Internetuppkopplingar.

Enligt förslaget ska tjänsteleverantörerna stå för kostnaden, vilket lär innebära att telefoni och Internetkoppling blir dyrare. Dessutom kan Svenska eposttjänster förlora i konkurrenskraft gentemot de utanför EU som vänder sig till en global marknad (som Googles GMail och Microsofts Hotmail).

Förslaget är inte glasklart, men så vitt jag kan utläsa så kommer webmail-tjänster där servern finns utanför Sverige/EU i praktiken inte att omfattas. Detta gör kravet på lagring av epost inom Sverige/EU tämligen meningslöst och föråldrat redan innan det hunnit genomföras eftersom fler och fler använder webmail och många sådana tjänster finns utanför EU.

Vad gäller telefoni så omfattas bara traditionell telefoni där man har ett traditionellt telefonnummer, ren IP-telefoni som t.ex. Skype omfattas alltså inte. Med tanke på att det redan idag är möjligt att utnyttja IP-telefoni från vissa avancerade mobiltelefoner så kommer lagen även på denna punkt snabbt bli föråldrad.

Och även när det gäller traditionell telefoni som omfattas av lagringen är det ganska enkelt för skurkar och terrorister att hålla sig dolda genom att utnyttja telefonkiosker på stan och anonyma kontantkort för mobiltelefoner.

Lägg ner!

Se tidigare inlägg.

2 kommentarer to “Dyr och tämligen menlingslös teledatalagring”

  1. Regeringen brottsmisstänker alla och brevhemligheten avskaffas | Nemokrati säger:

    […] Bloggar: Politikerbloggen, Politikerbloggen – Maria Ferm: ”Riv upp datalagringsdirektivet”, Farmorgun i Norrtälje, Martin Moberg, Mark Klamberg, Beelzebjörn, Mikael Ståldal […]