Tjernobyl och andra olyckor

Birgitta Dahl, som var energi- och miljöminister (s) under Tjernobylolyckan, intervjuas i DN och säger att “Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är en av mänsklighetens största katastrofer”.

Låt oss sätta saken i perspektiv och jämföra Tjernobyl med två andra stora industriella olyckor.

Här tar jag bara upp direkta skador på människors liv och hälsa, för det är relativt lätt att mäta och jämföra.

Skador på egendom, evakueringar och indirekta skador tar jag inte med här eftersom de är svåra att mäta och jämföra mellan olika typer av olyckor. Dessutom beror de i många fall mer på omständigheterna i området före olyckan än på själva olyckan. Att 145 000 dog av svält och epidemier efter Banqiaoolyckan beror nog mest på vansinnig kommunistisk politik i Kina på den tiden.

Det är alltså inte bara kärnkraft som kan orsaka stora olyckor med många dödsfall. Även vattenkraft och kemisk industri kan vara mycket farligt.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.