Oroväckande beslut av Sveriges Ingenjörer

Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer skriver på SvD Brännpunkt att man tappat förtroendet för Migrationsverket och avbryter allt samarbete kring godkännande av arbetskraftsinvandrare. Larsson menar att Migrationsverket bl.a. gett arbetstillstånd utan att det funnits en anställning hos en arbetsgivare, utan bara någon form av kontakt med någon som förmedlar jobb.

Om Larssons anklagelser mot Migrationsverket stämmer så är det allvarligt. Arbetskraftsinvandring måste bygga på att den som invandrar har eller är garanterad att få ett jobb hos en arbetsgivare i Sverige, och att detta jobb ger en garanterad inkomst på en rimlig nivå. Bara kontakt med en arbetsförmedlare duger inte. Anställning hos ett bemanningsföretag är OK om och endast om man är garanterad lön oavsett om man får uppdrag eller inte.

Migrationsverket måste skärpa sig, och om de inte har tillräckliga befogenheter så måste regeringen agera och ge dem det.

Samtidigt så är det viktigt att Sveriges Ingenjörer, och andra fackförbund, agerar konstruktivt och ansvarsfullt och gör det bästa av situationen. Det är rimligt att Sveriges Ingenjörer drar tillbaka sin fullmakt, men man bör fortsätta samarbeta i granskningen av individuella fall.

Jag är skeptisk till om det är vettigt att Migrationsverket ska behöva fråga facket för att kunna bevilja arbetstillstånd, men så länge lagen säger så är det viktigt att facken är samarbetsvilliga. Om man kan styra upp Migrationsverkets egna granskning så bör man överväga att ta bort kravet på godkännandet av facket eftersom vissa fackförbund (ej Sveriges Ingenjörer) har en tendens att agera protektionistiskt gentemot arbetskraftsinvandring.

Se itidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.