Avskaffa producentansvaret för papper

Debatten om pappersåtervinning går vidare på DN Debatt. Pappersindustrin är inte nöjda med att de får konkurrens om att köpa returpapper och menar att detta underminerar systemet med producentansvar.

Det har de i och för sig rätt i. Men slutsatsen av detta är att producentansvaret för papper bör avskaffas. Liksom för övriga typer av icke-miljöfarligt avfall som det är lönsamt att samla in och återvinna.

Syftet med producentansvar är att se till att avfall som inte är lönsamt att ta hand om ändå tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Om det är lönsamt att samla in och återvinna det så behövs inte något producentansvar.

Papper är inte heller något miljöfarligt avfall. Det gör inte så mycket ifall några fler procent av pappert än idag skulle slängas i hushållsopporna. Det vore betydligt värre om t.ex. batterier hamnade i hushållssoporna.

Se tidigare inlägg.

1 kommentar to “Avskaffa producentansvaret för papper”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Havererat producentansvar säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]