Arbetskraftsinvandring räddar IT-branchen

IT-branschen växer nu kraftigt, men man tror att tillväxten kommer mattas av nästa år p.g.a. svårigheter att rekrytera personal. Rekryteringsproblemet mildras dock av arbetskraftsinvandring, 1000 utomeuropeiska IT-arbetare invandrade till Sverige under årets första kvartal, vilket gör IT-branchen störst på arbetskraftsinvandring. Se artikel i Computer Sweden.

Möjligheten till arbetskraftsinvandring från hela världen bidrar alltså till att Sveriges IT-bransch kan fortsätta växa trots svårigheter att rekrytera tillräckligt många inom landet och EU/EES.

Detta visar också på att det mycket väl kan vara kvalificerad arbetskraft som det råder brist på i Sverige som invandrar, tvärt emot vad diverse kritiker hävdade så sent som i november förra året.

Jag tycker dock att arbetskraftsinvandring är bra oavsett om det är hög- eller lågkvalificerade som invandrar, se tidigare inlägg om detta.

Kommentarer är avstängda.