Den ekonomiska krisen beror inte på höga energipriser

Martin Ådahl på Fores skriver på DN Debatt att de senaste årens finanskris och skuldkris i världen inte beror på höga energipriser, något som bl.a. Anders Wijkman antytt tidigare.

Jag tror att Ådahl har rätt, vilket jag skrivit om tidigare. Skuldkrisen beror helt enkelt på att många länder fört en slapp och oansvarig politik och skuldsatt sig för mycket, svårare är så är det inte.

Ådahls förslag att använda höjda koldioxidskatter, eller utsläppsrätter som säljs av staten, för att lösa dagens skuldproblem är därför mycket intressant. Inte i första hand för Sverige, som inte har stora skulder och redan höga koldioxidskatter. Men många andra länder borde ta till sig detta förslag, inte minst USA.

3 kommentarer to “Den ekonomiska krisen beror inte på höga energipriser”

 1. anders wijkman säger:

  Problemet med Ådals artikel är främst att han läst vad jag skrev på DN Debatt 24/8 som fan läser bibeln. Min huvudpoäng var inte att höga energipriser orsakat finanskrisen, även om det finns forskning som visar att finansbubblan i USA förvärrades av att oljepriset steg mot ständigt nya höjder. Tusen och åter tusen amerikaner valde att lämna sina hem då pengarna inte räckte till att betala både räntor och amorteringar på sina hus och för amerikanska förhållanden chockhöjda bensinpriser. Avstånden som många amerikaner måste färdas till och från jobbet är långa och ett bensinpris vid pump som mer än fördubblades över något år blev mer än vad många klarade.
  Men min artikel handlade inte främst om detta. Det jag tog upp – och som Ådal över huvud taget inte berör – var vad som händer i framtiden med ekonomi och tillväxt i ett läge där priserna på både energi och viktiga råvaror ökar starkt, Historiskt vet vi – inte minst från USA – att tillväxten stannar av när energipriset stiger kraftigt. Vi vet också att den växande skuldbördan – både hos många regeringar och hushåll – kräver snabb tillväxt för att kunna betalas av.
  Jag ställde frågan varför debatten om skuldkrisen endast handlar om pengar. Pengar är bara ett hjälpmedel o h pengar i sig skapar inte tillväxt. Tillväxt skapas med hjälp av energi och råvaror från naturen. Här finns ett problem, helt bortsett från vad man tycker om formerna för tillväxten.
  Min tro är att den billiga oljans tid är förbi. Det innebär också att energipriset totalt sett kommer att öka. Frågan är: Vad händer i ekonomin när kostnaderna för energi – och därtill många viktiga råvaror – är väsentligt högre än tidigare?
  Det logiska svaret är att tillväxten går ned och att därmed finanskrisen blir avsevärt svårare att hantera. De som drabbas värst är alla de fattiga länder som redan dignar under höga kostnader för oljeimporten. men effekterna kommer att slå hårt även mot andra delar av världsekonomin.
  Slutsatsen är att vi måste ställa om ekonomin – och där är Ådal och jag överens. Men vi måste gå betydligt längre än att bara adressera CO2-utsläppen. Hela vår tillväxtmodell måste omprövas – både av klimatskäl – men också av skälet att det inte finns resurser från naturen till rimliga priser för fortsatt tillväxt av konventionellt slag. Den debatten vill inte Ådal föra idag men verkligheten kommer snart att hinna ikapp även honom.
  Anders Wijkman

 2. Mikael Ståldal säger:

  Jag tror att högre energi- och råvarupriser leder till effektivare användning, utveckling av alternativa energikällor och ersättning av dyrare råvaror med billigare sådana.

  Energieffektivisering kan ske på många håll: i industrin, andra företag, offentliga institutioner och i hushåll.

  Vi kan nog också få se ett ändrat konsumtionsmönster.

  Däremot tror jag inte att detta behöver förebåda någon stor kris.

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Oljan är roten till allt ont säger:

  […] minska efterfrågan, och det kan vi göra genom att minska konsumtionen i Europa och Nordamerika. Det kan vi åstadkomma om övriga länder följer Sveriges exempel och inför höga skatter på kons… Och nu när priset just sjunkit är ett utmärkt tillfälle att göra det, innan konsumenterna […]