Varför företagsrekonstruktion?

2009 genomgick SAAB en företagsrekonstruktion. Det hjälpte uppenbarligen inte, för nu har de ansökt om företagsrekonstruktion igen, men tingsrätten säger nej.

Tingsrätten gör helt rätt i att säga nej. Det är orimligt att försöka rekonstruera ett och samma bolag två gånger utan att det varit lönsamt under tiden. Det enda rimliga nu är att SAAB går i konkurs, ju förr desto bättre. Försöken att rädda SAAB har varit dödfödda och om man lagt ner SAAB redan för två år sedan så hade man sluppit många problem och sparat mycket pengar.

Detta får mig att fundera över poängen med företagsrekonstruktion över huvud taget. Lagen om företagsrekonstruktion innebär att ett företag på obestånd får ett skydd mot konkurs och utmätning, och ger möjlighet att tvinga fodringsägare att skriva ner sina fodringar utan att bolaget går i konkurs. En slags skuldsanering för bolag.

Jag tycker det är principiellt högst tveksamt att tvinga fodringsägare skriva ner sina fodringar mot ett bolag som tillåts leva vidare. Varför ska man inte respektera äganderätten och ingångna avtal?

Och jag undrar också över den praktiska nyttan med det. Om bolaget på obestånd har potential att leva vidare och bli lönsamt så borde det gå att lösa det hela på frivillig väg. En möjlig lösning vore att nyemittera aktier och låta fodringsägare få betalt i dessa. Eller så kan man låta befintliga aktieägare och/eller nya investerare köpa dess nyemitterade aktier. Istället för nyemitterade aktier så kan man också tänka sig företagsobligationer.

Men om ett bolag är på obestånd och varken dess fodringsägare, aktieägare eller potentiella investerare tror tillräckligt mycket på dess framtid för att vilja investera i den så ser jag inte poängen att tvångsmässigt rekonstruera. Tvärt om så bör då bolaget avvecklas så fort som möjligt, för att minimera förlusterna. Den enda rimliga utvägen torde därför vara konkurs.

5 kommentarer to “Varför företagsrekonstruktion?”

 1. Mikael Ståldal » Arkiv » Konkurs är bättre än företagsrekonstruktion säger:

  […] jag tidigare skrivit så borde lagen om företagsrekonstruktion avskaffas och företag på obestånd istället gå i […]

 2. Snabbavveckling av bolag säger:

  SAAB var dömt då Victor Muller tog över, i stället för att låta denna bedragare dra ut på lidandet skulla man snabbavvecklat bolaget

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Lösningen på skuldkrisen säger:

  […] jag tidigare skrivit så tycker jag inte att företagsrekonstruktion är någon bra idé för företag, de bör […]

 4. Mikael Ståldal » Arkiv » Skuldbegränsning för privatpersoner säger:

  […] jag skrivit tidigare så är jag skeptisk till företagsrekonstruktion, men jag tycker det är bra att det finns […]