Bokrecension: Kort om humanism

Jag har läst boken Kort om humanism av Stephen Law (Fri Tanke förlag).

Inledningen ger en bra överblick och definition av vad humanism är. Jag gillar den tydliga uppräkningen av vad som å ena sidan kännetecknar alla humanister, och å andra sidan vad som inte nödvändigtvis kännetecknar alla humanister (men kanske de flesta).

Det blir dock något motsägelsefullt då det å ena sidan står att alla humanister anser att vetenskapen kan och bör tillämpas på alla områden i livet, och å andra att humanister inte behöver ansluta sig till scientismen och tro att alla seriösa frågor kan besvaras av vetenskapen. Jag har svårt att se någon tydlig skillnad.

Sedan följer ett intressant kapitel om humanismens historia. Några saker här under rubriken 1900-talet har dock hänt först på 2000-talet och är fortfarande aktuella, och hör inte riktigt hemma i ett kapitel om histora.

Därefter följer en underhållande redogörelse för, och avfärdande av, några vanliga argument för att det skulle finnas en gud. Och en ganska utförlig genomgång om det klassiska teodicéproblemet.

När man kommer till kapitlen om moral, sekularism, moralisk fostran och livets mening så blir en brist med boken tydlig, nämligen att den i stor utsträckning beskriver humanismen i polemik mot religion. Det känns som att den tilltänkte läsaren antingen är religiös och ska övertygas om att humanismen är överlägsen, eller behöver lära sig hur man övertygar religiösa om humanismens är överlägsenhet. Boken känns inte helt relevant i dagens sekulariserade Sverige där de som behöver övertygas om humanismen i många fall inte är utpräglat religiösa. Jag tror att många läsare kommer uppfatta mycket av polemiken mot religion som att sparka in öppna dörrar.

Även om sekularism, och kanske även livets mening, i viss mån är intimt förknippade med religion så borde åtminstonde humanismens inställning till moral och moralisk fostran gå att förklara utan att polemisera mot religion hela tiden.

Boken är med sina 170 sidor något längre än vad man kan förvänta sig av titeln kort om humanism. Kanske skulle den gjort bättre skäl för namnet om en del av den stundtals tjatiga religionspolemiken strukits?

Kommentarer är avstängda.