Hur tänker Migrationsverket?

Migrationsverket vill utvisa den tvååriga flickan Haddile med algerisk bakgrund till Frankrike, vilket orsakat stora protester. Se artikel i Expressen och Aftonbladet.

Denna lilla flicka är född i Sverige och har, så vitt jag förstått, aldrig ens varit utanför Sverige. Hon bor nu hos en svensk fosterfamilj som har uttryckt önskan att adoptera henne.

Jag tillhör inte dem som slentrianmässigt kritiserar Migrationsverkets utvisningsbeslut. Men i detta fall så tycks det ha inträffat en allvarlig kortslutning i beslutsprocessen. Man motiverar sig med att flickans biologiska mor har rätt till sitt barn, och flickan har rätt till sin biologiska mor. Men med tanke på omständigheterna så finns det väl inget som tyder på att en återförening lättare sker i Frankrike än i Sverige. Modern har ju uppenbarligen någon form av anknytning till Sverige då hon befann sig här och födde sitt barn, och hennes anknytning till Frankrike verkar i praktiken vara svag.

Sen så tycker jag att en mor som överger sitt nyfödda barn och sedan går under jorden har förverkat sin rätt att återförenas med barnet. Och jag tvivlar starkt på att det är bättre för barnet att kanske återförenas med sin biologiska mor i Frankrike än att få stanna kvar i tryggheten som hennes svenska fosterföräldrar erbjuder.

Skånskan undrar vem som ger röst åt Haddiles mamma. Jag delar inte den extrema biologism som denna artikel ger uttryck för. Det är oftast men inte alltid bäst för ett barn att växa upp med sina biologiska föräldrar. I det här fallet så betraktar med största sannolikhet Haddile sina nuvarande fosterföräldrar som sina föräldrar, och skulle nog inte ens känna igen sin biologiska mor om de fick träffas. En återförening skulle alltså vara traumatisk för barnet. Dessutom så finns det inga garantier för att den biologiska modern kan ta hand om sitt barn på ett kärleksfullt sätt. Tvärt om så tyder hennes agerande strax efter födelsen på att hon är direkt olämplig som förälder.

Läs även Staffan Danielsson (c) på Newsmill.

Jag tycker det verkar som en bra idé att låta de svenska fosterföräldrarna adoptera Haddile, och ge henne svenskt medborgarskap.

Se tidigare inlägg.

2 kommentarer to “Hur tänker Migrationsverket?”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Våldsamma föräldrar bör inte få vårdnad säger:

    […] för stor vikt vid att barn absolut ska tas hand om av båda sina biologiska föräldrar, se även tidigare inlägg på detta […]