Marknadsföring i barnspel

Marknadsdomstolen har beslutat att Stardoll inte får skicka reklam och köpuppmaningar i sina spel riktade till barn under 16 år. Stardoll tycker att domen är orimlig. Se artikel i Computer Sweden och Dagens Media.

Det finns förvisso ett problem med att barn utan sina föräldrars godkännande eller vetskap spenderar pengar på att köpa tillägg i dataspel, och att speltillverkarna medvetet uppmuntrar till detta.

Men ett reklamförbud är inte rätt sätt att hantera problemet. Det slår för brett och riskerar göra att delar av den svenska dataspelsbranschen tvingas överge sin hemmamarknad, vilket på sikt kan leda till att företagen helt lämnar Sverige. De riskerar att delvis ersättas mindre nogaräknade företag med bas utomlands som lyckas kringgå svensk marknadsföringslagstiftning. Samma problematik som vi redan har med poker och andra spel om pengar på Internet (se tidigare inlägg om detta).

Istället bör man uppmuntra branschen att införa etiska regler kring spel riktade mot barn. Man kan t.ex. tänka sig att föräldrarna på förhand får godkänna att deras barn får spendera upp till en viss summa per månad i spelet.

De värsta avarterna bör hanteras avtalsrättsligt, enligt principen att barn på egen hand inte kan ingå juridiskt bindande avtal. Konsumentombudsmannen bör hjälpa föräldrar att få köp som deras barn gjort utan deras godkännande ogiltigförklarade, och driva fall till civilrättslig tvist i domstol om så krävs.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.