God Jul utan Jesus

Traditionsenligt blir det så här års offentlig debatt om skolavslutningar i kyrkan. Skolverket sätter ner foten, vilket kritiseras hårt av Henrik Ehrenberg det kristna institutet Civitas som kräver lagändring. Skolverket får dock eldunderstöd från Christer Sturmark från Humanisterna.

Ehrenberg vill att man ska förstå varifrån våra traditioner kommer. Att besöka en kristen kyrka är dock inte det bästa sättet att förstå varifrån det svenska julfirandet kommer ifrån. Det svenska julfirandet är i själva verket äldre än kristendomen i Sverige, vilket Carl Johan Rehbinder beskriver utförligt här.

Och i dagens Sverige är det många som i likhet med mig firar en modern sekulär Svensk jul där de tydligt kristna inslagen är få och utan egentlig betydelse.

Sen så kan kristendomens företrädare gnälla om att julklappar minsann representerar de vise männens gåvor till Jesus och liknande. Men det är helt ointressant, för traditioner och symboler kan tolkas på olika sätt, och tolkningen förändras över tid. Även om de kristna kan klaga på att vi sekulära ateister idag snor deras julsymboler så är detta en västanfläkt jämfört med vad de kristna gjorde med de hedniska/fornnordiska symbolerna och traditionerna för 1000 år sedan.

Varför det är så viktigt att skolan klamrar sig fast vid den kristna parentesen i den historiska utvecklingen av det svenska julfirandet förstår jag inte.

Som Rehbinder skriver så var kristendomen inte först med julfirande i Sverige, och kan därför inte göra anspråk på någon form av ensamrätt på det.

Jag respekterar de som vill fira jul enligt kristen tradition, men det är inte det enda sättet. Och nuförtiden i Sverige är det troligtvis inte ens det vanligaste sättet.

Vissa andra ser Skolverkets ställningstagande som ett hot mot svenska traditioner i allmänhet, och ser det som detta som ännu ett offer på det multikulturella altaret.

Det är dock helt fel, och synnerligen ohistoriskt, att tolka motstånd mot skolavslutningar i kyrkan som ett hot mot svenska traditioner. Kristet julfirande är inte något som är unikt för Sverige, det förekommer i en mängd länder. Om det är något som är unikt svenskt (eller snarare nordiskt) så är det julfirande utan stark koppling till kristendomen. Och det bevarar man inte genom att pressa in skolbarn i en kristen kyrka i december.

Se tidigare inlägg.

1 kommentar to “God Jul utan Jesus”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Den svenska julen är inte en kristen högtid säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]