Är Sverige redo för fri invandring?

Centern sticker ut hakan och föreslår att Sverige ska införa fri invandring, se artikel i SvD, Aftonbladet 1 och Aftonbladet 2.

Migrationsminister Tobias Billström (M) är kritisk och menar att dagens regler är bra som de är, och att arbetskraftsinvandringen är så fri som den kan vara. Sossarna vill sorgligt nog skrota arbetskraftsinvandringen helt.

Så vitt jag förstått så menar Centern inte att vi ska införa helt fri invandring omgående, utan att vi ska sträva dit på sikt.

Jag delar helt Centerns vision om en fri invandring, men jag tror inte det är en bra idé att Sverige ensamt inför det rakt av omgående. Däremot så bör vi omgående börja ta steg i den riktningen.

Som jag skrivit tidigare så menar jag att Sverige idag har problem genom att en alltför stor andel av vår invandring består av flyktinginvandring, och för liten andel arbetskraftsinvandring. Vägen mot fri invandring bör alltså gå genom att successivt öka arbetskraftsinvandringen, medan flyktinginvandring behålls på nuvarande nivå ett tag.

Billström har fel, det finns en del att göra för att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring, utan att det blir helt fri invandring direkt. Och det finns en del konkreta problem med dagens regler, t.ex. så är det orimligt krångligt för den som studerat på svensk högskola att stanna och jobba i Sverige efter examen.

  1. Gör det möjligt för alla som befinner sig i Sverige, oavsett anledning, att när som helst ansöka om att arbetskraftsinvandra utan att behöva lämna landet.
  2. Knyt inte arbetstillstånd till visst yrke eller viss arbetsgivare.
  3. Låt utländska doktorander stanna i Sverige.

Men framförallt så bör man öppna möjligheter att i vissa fall få komma till Sverige för att söka jobb på plats. Och dessa möjligheterna är något som kan utökas successivt.

Dessutom tror jag att det finns en del att göra för att förenkla byråkratin kring arbetskraftsinvandring. Kanske borde man låta någon annan myndighet än Migrationsverket hantera arbetskraftsinvandringen. Jag befarar att det inom Migrationsverket råder en kultur präglad av asylmottagande, som inte passar för handläggning av arbetskraftsinvandring.

Sen är det också, som Centern påpekar, nödvändigt att genomföra en del reformer på arbetsmarknaden. Se tidigare inlägg om detta. Även detta bör inledas omgående.

Vad gäller flyktingmottagning så ser jag gärna att denna görs mer gemensam inom EU, och att EU som helhet tar emot betydligt fler flyktingar än idag. Sverige tar idag emot betydligt fler flyktingar per capita än de flesta andra EU-länder, så fler till EU behöver inte betyda fler till Sverige.

1 kommentar to “Är Sverige redo för fri invandring?”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Omrimlig utvisning säger:

    […] Det är helt orimligt att det ska vara så här, den som har jobbat sammanhängande i ett halvår borde få arbetskraftsinvandra, oavsett antalet anställningar. Lagen måste ändras så att detta blir glasklart. Se även tidigare inlägg. […]