Bundna lån riskerar rörligheten på bostadsmarknaden

Vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick förespråkar ett antal åtgärder mot hushållens skuldsättning.

Amorteringskrav är en bra idé som jag skrivit om tidigare.

Minskade ränteavdrag för privatpersoner är också en god idé.

Men jag är skeptisk till att begränsa möjligheten till bostadslån med rörlig ränta. Det riskerar minska rörligheten på bostadsmarknaden då det blir en extra kostnad för att förtidslösa ett bundet bolån när man säljer en fastighet eller bostadsrätt. Skulle ge samma effekt som reavinstskatten som av många beskylls vara en “flyttskatt”.

Lite lustigt att läsa att Swedbanks chefsekonom Anna Felländer stödjer idén att begränsa möjligheten till bostadslån med rörlig ränta. Man kan fråga sig varför Swedbank då inte föregår med gott exempel och själva slutar erbjuda rörlig ränta?

(S.k. rörlig ränta är egentligen bunden i tre månader.)

Kommentarer är avstängda.