Hur bra är ekomat?

Den förra regeringen har slagit fast ett mål att 25 % av all mat som serveras på offentliga institutioner (skolor, daghem, sjukhus, etc) ska vara ekologisk 2010. Enligt en artikel i DN ligger vi så här långt dåligt till att uppfylla detta mål.

Jag tror inte att det är så lyckat att ha den här typen av mål. Problemet är att man drar all sorts mat över en kam. Med detta mål så blir det lätt att tänka i stil med “vi kan strunta i ekologiska ägg bara vi ser till att alla grönsaker och allt mjöl är ekologiskt”, och det blir lätt så att kostnaden styr.

Poängen med ekologisk mat är att miljöpåverkan ska minskas och att maten ska vara hälsosammare (dessa två är inte samma sak). Det är dock så att miljöpåverkan av olika typer av mat är vitt skilda, och så är även miljö- och hälsovinsterna med ekologiskt jämfört med konventionellt.

I Sverige definieras ekologisk mat av KRAV. Problemet med KRAV är att de är fundamentalister.

Det största problemet är att KRAV är helt mot att använda modern genteknik inom växtförädlingen (s.k. GMO), trots att det inte finns några belägg för att denna teknik i sig är mer skadlig än traditionell växtförädling. Naturligtvis är det möjligt att framställa skadliga organisamer med modern genteknik, men rätt använd kan den tekniken vara ett stort hjälpmedel för att få fram grödor som är miljövänligare, hälsosammare och effektivare. Det är dumt att vara helt emot.

KRAV är också helt mot syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Det är nog så att det finns en överanvändning av bekämpningsmedel i det traditionella jordbruket, och det är bra att KRAV belyser detta problem. Men att i alla lägen avstå helt behöver inte vara den bästa lösningen. Att något är skadligt i för stora doser innebär inte nödvändigtvis att det bästa är att avstå helt. Den som utan att tänka sig för bara upphör med bekämpningsmedel kan få problem med t.ex. mycotoxiner som är mycket giftigare än bekämpningsmedelsrester.

Med detta sagt så tycker jag att det finns en del positivt med ekologisk mat. Jag brukar själv välja ekologiska mjölkprodukter, ägg och kött p.g.a. högre djurskyddskrav och att det troligtvis blir nyttigare fetter. Jag väljer också ekologiska bananer och ibland annan färsk frukt och grönsaker. Däremot brukar jag undvika ekologisk spannmål p.g.a. riskerna för mycotoxiner. När det gäller färsk frukt och grönsaker så kan man ofta se på dem ifall de är mögelangripna, men det är omöjligt för de flesta spannmålsprodukter. För spannmål bedömmer jag riskerna med mycotoxiner som större än riskerna med bekämpningsmedelsrester.

Regeringen bör upphäva detta mål om andel ekologisk mat.

2007-08-18