Hårda straff för uppvigling i England

Två unga britter har dömts till fyra års fängelse för uppvigling efter att på Facebook ha uppmanat folk att starta upplopp i England, se artikel i Aftonblandet.

Som jag skrivit tidigare så är det rätt att straffa folk som gör sig skyldiga till uppvigling. Och det gäller även om uppviglingen, som i dessa fall, inte hade någon effekt. Liknande uppviglingar har ju nyligen haft förödande effekt i England, och det var kanske mest en slump att dessa inte hade någon effekt.

Då båda personerna fyllt 20 år så tycker jag inte att deras ungdom i sig utgör något absolut hinder för hårda fängelsestraff. Och till skillnad från Aftonbladet så tycker jag inte att fylla utgör någon förmildrande omständighet.

Man kan dock tycka att fyra års fängelse är väl hårt straff för en uppvigling som inte uttryckligen avsåg riktigt grova brott, och jag är benägen att hålla med. Det är ju värre att uppvigla till att döda folk. Man bör också jämföra dessa straff med vilka straff de som faktiskt deltagit i upploppen fått. Det är inte rimligt att en uppviglare får hårdare straff än de som sen fullföljer brottet och deltar i upploppet.

Ett kortare fängelsestraff på t.ex. ett halvår hade varit lämpligt i dessa fall.

Kommentarer är avstängda.