Regeringens klimatberedning har presenterat sitt slutbetänkande.

Som bekant så har EU ett mål om att andelen biodrivmedel i transportsektorn ska vara minst 10 procent 2020, se tidigare inlägg om detta.

Klimatberedningen har tagit fasta på detta och tycker att Sverige ska ha ett eget ännu högre mål för detta (avsnitt 14.6).

Att överhuvudtaget sätt upp mål för andelen biodrivmedel i transportsektorn är feltänkt och dumt. Det är fullt tillräckligt med att sätta upp mål för minskade utsläpp av växthusgaser, och införa styrmedel i form av utsläppsrätter och/eller koldioxidskatter för att uppnå dessa. Så länge transportsektorn inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem så kan det vara befogat att ha ett separat mål för transportsektorn, och det behövs koldioxidskatter på fossila bränslen.

Det finns många olika sätt att minska utsläppen från transportsektorn. Ersätt fossila bränslen med biobränslen, byt till energieffektivare fordon, byt till elbilar, åk mer kollektivt, åk mer tåg, frakta gods på tåg eller fartyg istället för på väg, o.s.v. Hur fördelningen mellan dessa ska bli bör avgöras av marknaden och inte vara föremål för politiska beslut.

Klimatberedningen har insett att det inte är så lyckat att bara satsa på biodrivmedel utan talar istället om “icke-fossila energibärare”. Men även om man då kan få in elbilar så blir det svårt att fånga energieffektiviare fordon och effektivare godshantering.

Politiker bör hålla sig till att sätta mål för det man vill uppnå (minskade utsläpp av växthusgaser) och övergripande styrmedel för att uppnå dessa (utsläppsrätter och/eller koldioxidskatter). Att sätta upp en massa snåriga “mål” för sånt som egentligen bara är medel för att uppnå det verkliga målet är onödigt och dumt.

Intressant? Andra bloggar om:


Inga kommenterar till “Knasigt mål för transportsektorn”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.