De stigande bränslepriserna börjar nu få effekt, priserna på bränsletörstiga bilar sjunker (eftersom ingen vill ha dem) och folk börjar köra mindre.

Detta visar att marknadsekonomin fungerar. När priserna stiger så sjunker efterfrågan, även om det finns en tröghet i systemet. Jag tror inte att vi har sett slutet ännu, om priserna ligger kvar på dagens nivå (eller stiger ännu mer) så kommer efterfrågan sjunka ytterligare framöver, bl.a. genom att folk börjar efterfråga bilar med lägre bränsleförbrukning och bilar som helt eller delvis kan gå på billigare bränslen (biogas och el).

Detta visar att det är bra att Sverige stod emot Frankrikes försök att sänka bränsleskatterna i EU för att parera prisuppgångarna. Den sortens kortsiktiga populism vore förödande eftersom den skulle fördröja efterfrågeminskningen och därmed leda till ännu högre priser på sikt. Som att kissa i brallan, varmt och skönt till en början, men sen kallt, blött och äckligt.

Se tidigare inlägg.

Intressant? Andra bloggar om:


14 kommentarer till “Marknadsekonomin fungerar”  

 1. 1 LeoB

  Bästa Bloggregering

  Om man inte har högre krav på marknadsekonomin än att efterfrågan minskar med ökande pris så fungerar marknadsekonomin (oftast), det är sant.

  Men har ni verkligen inte större krav än så? T ex att den ska hjälpa oss att skapa en bättre framtid?

 2. 2 Lennart Regebro

  Jo, vi har högre krav än så, och jo, den hjälper oss med det. Den är faktiskt en förutsättning för en bättre framtid, eftersom alternativet, planekonomi, har svårt att skapa nåt bättre än brister och fattigdom.

 3. 3 LeoB

  Lennart: Varför skriver ni då att \”marknadsekonomin fungerar\” baserat enbart på att efterfrågan minskar med ökande pris?

  Det är väl knappast någon alls som tvivlar på att det (för det mesta) händer? Vem är det ni vänder er till med de orden?

 4. 4 Jörgen Modin

  Leo, det finns många sätt att försök minska beroendet av fossila bränslen. Många av dessa sätt försöker att mer eller mindre detaljstyra folks liv: Man ska inte får köra SUV t ex har föreslagits, eller att man ska ha extra straffskatter på vissa bilar, eller subventioner andra trafiksätt.
  Det styrmedel som ger mest frihet är priset på bränslet. Då kan man själv bestämma vad man vill göra, men ens beteende kommer som helhet att bli mer energisnålt vad gäller bränslet. Kanske man kör SUV men avstår från annat som blivit dyrare pga bränsleprisökningen. Detta ger mycket mer utrymme till frihet och individualism, vilket vi gillar, men andra ogillar och ser som ett problem.

 5. 5 Lennart Regebro

  Leo: Det är inte enbart baserat på detta. Det är ett exempel på att det fungerar, inte en slutsats baserad enbart på det påståendet.

 6. 6 LeoB

  Lennart: Ok, men att slutsatsen baseras även på annat var inte alls vad du skrev.

  Jörgen: Jag tror att du ger en alltför förenklad bild av läget. Det kan hända åtskilliga andra saker än de du räknar upp. T ex så kan jorden gå under pga koldioxideffekten, vi kan råka i krig pga oljebrist m m.

  Jag är rädd att jag inte tror att prismekanismerna på egen hand klarar av den typen av problem. Tankarna kring prismekanismerna är förenklingar (och värdefulla som sådana), men just genom att de är förenklingar så bör man vara uppmärksam på när de inte fungerar.

 7. 7 Mikael Ståldal

  Många har kritiserat höjda bensinskatter, och ett vanligt argument har varit att det inte ger avsedd effekt. Man säger att priselasticiteten är väldigt låg och att efterfrågan därmed inte kommer att minska mer än marginellt.

  Syftet med detta inlägg är att visa att det faktiskt funkar, om än med fördröjd effekt. Priselasticiteten är måhända låg på kort sikt, men desto högre på lång sikt.

  Detta inlägg vänder sig emot de som kritiserat höjda bensinskatter med argumentet att det inte ger någon effekt på efterfrågan. Det syftar även till att ge eldunderstöd till de som uthålligt försvarat höjda bensinskatter, och kritisera de populister som kräver sänkta bensinskatter baserat på att folk tycker att höga skatter är jobbigt på kort sikt.

  För övrigt så borde LeoB lära sig att man inte kan utläsa hela budskapet i en artikel/inlägg utifrån rubriken. Jag hade kunnat döpa inlägget till “Marknadsekonomi fungerar som verktyg för att minska efterfrågan av fossila bränslen”, men det hade blivit för långt och klumpigt.

 8. 8 Lennart Regebro

  LeoB: “Ok, men att slutsatsen baseras även på annat var inte alls vad du skrev.”

  Nej, och jag skrev inte att glass är gott heller. Det betyder inte att glass är äckligt.

  “Jag är rädd att jag inte tror att prismekanismerna på egen hand klarar av den typen av problem.”

  Ingen har påstått att prismekanismer eller marknader på egen hand löser alla problem. Det är inte syftet med dom, lika lite som glass löser alla problem. Det är inte syftet med glass.

 9. 9 LeoB

  Mikael: Jag läste nog inlägget så som du menar, men jag tycker helt enkelt inte att slutsatsen kan dras utifrån de samband du pekar på. Framgår inte det av vad jag skriver? (Jag kommenterade väl priselasticiteten?)

  Lennart: Jag är inte så väldigt förtjust i glass, det är kanske därför jag undrar lite över vad du menar. Men om du verkligen menar att marknaden inte löser alla problem och att vi därför måste ha gemensamma resurser (som vi måste använda väl) för att ta hand om en hel del problem, ja då tycker jag att det är positivt.

 10. 10 Lennart Regebro

  Det är klart jag verkligen menar att marknaden inte löser alla problem. Slutsatsen om gemensamma resurser som du drar för det verkar lite väl snabb, dock. Det är kanske en lösning i bland, men gemensamma resurser löser inte alla problem heller, vilket känns relevant att påpeka nu.

 11. 11 LeoB

  Lennart: Vad jag menar är att vi måste ha gemensamma resurser för att lösa många problem. Inte att de löser alla.

  Jag är t ex inte övertygad om att jag skulle tycker mer om en statlig eller kommunal glass. Fast jag ogillar också nuvarande oligopol.

 12. 12 Lennart Regebro

  Bra, då är vi framme till en bra och luddig slutsats: Olika problem behöver olika lösningar. Marknaden löser vissa problem, andra problem löser man genom gemensamma resurser, och resten av problemen löser man på andra sätt. Fint så.

 13. 13 LeoB

  Lennart: Det är med både en viss förvåning och tillfredsställelse jag håller med dig. Det vore roligt om diskussioner på bloggarna blev mer mindre slagordsmässiga.

  Vi håller säkerligen inte med varandra om allt. (Varför skulle vi göra det?) Men det vore skönt om vi verkligen diskuterade det som vi är intresserade av, det som kan betyda något.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.