Regionalpolitik Archive

Det finns inget självändamål med att flytta ut verk och myndigheter till runt om i landet, och det kan bara bidra till en mera ineffektiv förbrukning av skattebetalarnas pengar eftersom verken och myndigheterna måste bygga upp en transportinfrastruktur för att ta sig hit till Stockholm. Det betyder flera resor, fler hotellövernattningar, mera milersättningar – det […]