Rädda klimatet – stoppa kolkraften!

Kina använder redan idag mer kolkraft än USA, Japan och EU tillsammans, och bygger ett nytt kolkraftverk varje vecka. Även i USA byggs det ny kolkraft. Dessa nya kolkraftverk byggs ofta med en äldre teknik som innebär stora utsläpp av koldioxid och diverse luftföroreningar. Se artikel i International Herald Tribune.

Att bygga ett kolkraftverk är en rätt stor investering och de som gör den investeringen kommer att vilja använda det under lång tid för att få avkastning. Ett kolkraftverk beräknas ha en livslängd på 50 år. Det kommer att politiskt och ekonomiskt bli väldigt svårt att avveckla dessa nybyggda kolkraftverk, deras ägare har stora incitament att motverka politiska beslut som skulle tvinga dem att avveckla. Jag tror att detta spelade in i USA:s vägran att skriva under Kyotoprotokollet.

Energiproduktion står globalt sett för 35 % av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Det är nästan dubbelt så mycket som vägtransporterna. Den expanderade kolkraften är därför ett av de största klimathoten, och mycket kraft borde läggas på att hantera detta hot.

Jag tror att ett globalt förbud för att bygga nya kolkraftverk är ett nödvändigt och effektivt sätt att hantera problemet. Det innebär ett stopp för kolkraftens expansion och leder efter hand till att den minskar när gamla anläggningar läggs ner. Det leder också till att det ekonomiska intresset i fortsatt kolkraftproduktion kommer minska, vilket gör det lättare att driva igenom utsläppsbegränsningar. Slutligen frigörs kapital för investeringar i icke-fossil energiproduktion.

Ett förbud mot nybyggnad kan te sig som en klumpig och oflexibel lösning, teoretiskt sett borde handel med utsläppsrätter kunna lösa problemet. Men i så fall måste det till ett helt globalt utsläppshandelssystem, och det tror jag kommer bli väldigt svårt att åstadkomma innan det är för sent. Dessutom bör detta förbud kombineras med utsläppshandel för att tvinga fram en snabbare avveckling av befintliga kolkraftverk.

Kina och andra utvecklingsländer kommer troligtvis resa motiverade invändningar mot ett kolkraftsförbud, varför ska inte de få göra det som västvärlden redan gör? Lösningen är att förbudet kombineras med att de rikare länderna åtar sig att avveckla sina befintliga kolkraftverk, och att utvecklingsländerna får hjälp att bygga andra typer av kraftverk istället, inklusive kärnkraftverk.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.