Fortfarande viktigt att minska fossila bränslen

Professor Kjell Aleklett skriver på DN Debatt att klimathotet är överdrivet eftersom de fossila bränslena inte räcker till. (DN har satt en totalt vilseledande rubrik på artiklen, att oljan inte räcker visste vi redan, det nya är att inte heller kolet räcker.)

Det är redan känt att det troligtvis inte finns tillräckligt med olja och naturgas för att på egen hand orsaka skadliga klimatförändringar, men kol finns det alltför gott om (har man trott). Detta har jag skrivit om tidigare.

Aleklett hävdar nu att det inte heller finns tillräckligt med kol, och att det därför inte kommer bli någon skadlig klimatförändring oavsett hur vi gör. Istället kommer de fossila bränslena ta slut (eller rättare sagt bli orimligt dyra) mycket tidigare än vi trott.

Jag är inte säker på att Aleklett har rätt, men jag kan inte heller vara säker på att han har fel. Hur gör vi då? Jo, vi ser till att agera så att det blir bra oavsett om han har rätt eller inte.

Att minska användningen av fossila bränslen blir bra oavsett. Om Aleklett har fel så är det nödvändigt att minska användningen av fossila bränslen för att undvika skadliga klimatförändringar. Om Aleklett har rätt så leder minskad användning av fossila bränslen att vi slipper hamna i en situation där priserna stiger oväntat snabbt samtidigt som vi är starkt beroende.

Oavsett om Aleklett har rätt eller inte så leder minskad användningen av fossila bränslen dessutom till säkerhetspolitiska fördelar då USA och Europa blir mindre beroende av opålitliga och/eller instabila länder som Ryssland, Venezuela och länderna i Mellanöstern. Dessutom leder det troligtvis till minskade utsläpp av miljö- och hälsofarliga föroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar.

Att satsa på avskiljning och lagring av koldioxid blir meningslöst och slöseri med pengar om Aleklett har rätt. Samma sak gäller skogsplantering (om det enda syftet är att den ska absorbera koldioxid). Därför är det bättre att satsa på minskad användning av fossila bränslen.

2 kommentarer to “Fortfarande viktigt att minska fossila bränslen”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Positiva effekter av klimatåtgärder säger:

    […] Minskad användning av olja och naturgas är också bra för vår framtida ekonomi och säkerhetspolitik då de troligtvis snart blir knappare och dyrare (Peak Oil), och de största tillgångarna finns i odemokratiska, instabila och/eller aggressiva länder. Vissa hävdar att denna knapphet även kommer drabba stenkol. […]