Dumt förslag om “illegala invandrare”

EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv för att förhindra att “illegala invandrare” anställs av arbetsgivare inom EU. Förslaget motiveras med att dessa “illegala invandrare” utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare som betalar svältlöner. Enligt själva förslaget ska det dock vara förbjudet att anställda “illegala invandrare” oavsett lön och andra villkor, även om orimliga löner och andra villkor anges som försvårande omständigheter.

Det är förvisso sant att vissa hänsynslösa arbetsgivare utnyttjar icke-EU-medborgare som utan tillstånd vistas i något EU-land. En mindre grupp hålls under slavliknande förhållanden. Men de flesta har kommit hit frivilligt och är troligtvis rätt nöjda eftersom förhållandena i hemlandet var ännu sämre. Att lägga fram denna typ av förslag för att “hjälpa” invandrarna är därför inget annat än hyckleri eftersom det stjälper många fler än det hjälper genom att de tvingar dem stanna kvar i sina hemländer.

Istället bör man omgående införa fri arbetskraftsinvandring till hela EU. Alla som får arbete i EU får automatiskt uppehållstillstånd. Därmed försvinner problemet med “illegala invandrare” som jobbar i EU. Se tidigare inlägg om detta.

Om man ska lagstifta mot orimliga arbetsförhållanden så ska det göras generellt för alla, inte bara för invandrare. Att hålla arbetare under slavliknande förhållanden är redan förbjudet och ska naturligtvis bekämpas, men det krävs inga nya förslag från EU-kommissionen för detta.

1 kommentar to “Dumt förslag om “illegala invandrare””

  1. Sänd mina rötter regn » Blog Archive » Så omtänksamt säger:

    […] Mikael Ståldal skriver om ett störande lagförslag: EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv för att förhindra att “illegala invandrare” anställs av arbetsgivare inom EU. Förslaget motiveras med att dessa “illegala invandrare” utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare som betalar svältlöner. Enligt själva förslaget ska det dock vara förbjudet att anställda “illegala invandrare” oavsett lön och andra villkor, även om orimliga löner och andra villkor anges som försvårande omständigheter. […]