Intressant om upphovsrätt och fildelning

Den moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid skriver på DN Debatt att upphovsrätten bör avskaffas.

Intressant med ett så radikalt förslag från en moderat riksdagsledamot. Jag är inte övertygad om att man bör gå så långt att helt avskaffa upphovsrätten, men det är uppenbart att den fungerar sämre och sämre och leder till mer och mer obehagliga frihetsinskränkningar och integritetshot. Så det är mycket bra att Sigfrid tar ett rejält grepp på problemet.

Även om man tycker att upphovsrätt i princip är bra och bör behållas så behöver man inte acceptera alla de märkliga lagar som stiftats och är på väg att stiftas i dess spår på senare tid, ofta rena beställningsjobb från musik- och filmindustrin. Det handlar om förbud mot att käncka kopieringsskydd/DRM, orimliga straffsatser och utredningsmetoder för upphovsrättsbrott, orimligt lång skyddstid och nu senast om rätt för upphovsrättsinnehavare att kränka folks integritet.

Det är hög till att stoppa och rulla tillbaka den här utvecklingen.

En ny upphovsrättslagstiftning behövs, en som ger utsatta upphovsmän det skydd de behöver, utan att det ger orimliga konsekvenser på andra områden. Och kom ihåg att upphovsrätten är till för att skydda upphovsmännen, inte skiv- och filmbolagen, det är skillnad. Det är möjligt att många av dagens skivbolag kommer att gå under, och det är i så fall inget problem. Om folk inte är beredda att betala skivbolagen för det som de tillför så har de inget existensberättigande.

Kommentarer är avstängda.