Heldre rom än vodka!

Enligt en artikel i DN så verkar flera EU-länder för att höja tullarna på etanolbränsle. Den svenska regeringen är emot en sådan tullhöjning och vill helst ta bort tullarna helt.

Höga tullar på import av etanolbränsle leder till att det tillverkas av spannmål inom EU, vilket är tämligen ineffektivt. Utan tullar så kan vi istället importera etanol framställt ur sockerrör från t.ex. Brasilien, vilket är mycket effektivare och därmed billigare.

Att tillverka etanol ur spannmål är ineffektivt genom att det går åt mycket energi vid tillverkningen. Om tillräckligt mycket av den energin är fossil så blir det ingen klimatvinst att använda etanol istället för bensin i bilen, det blir en förlust!

Det är knappast möjligt att tillverka så mycket etanol på ett rimligt effektivt sätt att det kan ersätta all bensin som vi använder i våra bilar idag. Därför bör man satsa på låginblandning i all bensin för vanliga bilar, och på att använda etanol i stadsbussar (vilket görs i bl.a. Stockholm). Att satsa på E85-bilar är meningslöst.

Se tidigare inlägg.

2 kommentarer to “Heldre rom än vodka!”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Väl optimistiskt om solceller säger:

    […] gånger mer yteffektiva än veteetanol om man anväder elen för elbilar. Detta säger dock mer om hur dumt det är med veteetanol än om hur bra det är med soleller. Dessutom bortser detta helt från kostnaden för […]