Fler “gröna jobb” är inte något i sig positivt

FN:s miljöprogram UNEP har presenterat en rapport som slår fast att kampen mot klimatförändringarna kan skapa miljontals nya “gröna jobb”, och framhållet detta som något positivt.

Väldigt konkret och tydligt blir det här:

– In agriculture, 12 million could be employed in biomass for energy and related industries. In a country like Venezuela, an ethanol blend of 10 per cent in fuels might provide one million jobs in the sugar cane sector by 2012.

Vad det handlar om är att man skiftar över energiproduktionen från fossila bränslen till förnybart, och det är mindre effektivt (mer arbetsintensivt) så tillvida att det krävs fler arbetstimmar per producerad energienhet.

Jag förstår inte varför detta skall ses som positivt. Det må vara nödvändigt ibland, men det är inte positivt. Det leder till minskat välstånd eftersom färre människor då kan jobba med sådant som vi faktiskt efterfrågar. Att fler jobbar med energiproduktion gör i sig ingen gladare.

Arbetslöshet beror på dålig ekonomisk politik (i huvudsak för mycket socialism och/eller korruption), och bör lösas med bättre ekonomisk politik. Blandas inte in miljöpolitiken i detta.

Detta är ytterligare ett argument för att vi bör satsa på kärnkraft, och inte bara förnybart. Kärnkraft är effektivare och mindre arbetsintensivt.

Se tidigare inlägg.

Intressant? Andra bloggar om:

4 kommentarer to “Fler “gröna jobb” är inte något i sig positivt”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Ännu fler “gröna” jobb säger:

    […] Även denna gång har de helt fel. Att det skapas fler “gröna” jobb genom att fler människor måste jobba med energiproduktion än idag är inte bra, det är dåligt och leder till minskat välstånd. Se tidigare inlägg. […]

  2. Om kollektiva nyttigheter och politiken | Sänd mina rötter regn säger:

    […] Ståldal har reagerat på att man framhåller jobbskapande när energiproduktion, särskilt mer miljövänlig sådan, […]

  3. Mikael Ståldal » Arkiv » Googles rena energi säger:

    […] Det har jag svårt att få att gå ihop, om fler jobbar i energisektorn så blir energin dyrare, se tidigare inlägg om detta. Kanske kan man få det att gå ihop om man räknar med att USA idag importerar en massa […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)