Googles rena energi

Google har presenterat en plan, Clean Energi 2030 för hur USA drastiskt ska minska sin användning av fossila bränslen till 2030.

Det är ett mycket angeläget projekt, viktigt inte minst för klimatet. Men det är också säkerhetspolitiskt angeläget att USA minskar sin oljeimport då oljan till stor del kommer från diktaturer.

När det gäller elproduktionen så vill de helt få bort olja och kol, vilket är mycket bra. De räknar dock med en fortsatt stor användning av naturgas, om än något lägre än idag. Samtidigt räknar de bara med en modest utbyggnad av kärnkraften om 15 %.

Jag skulle föredra en större utbyggnad av kärnkraften kombinerat med en ambitiösare utfasning av naturgas.

Det är mycket bra att de avfärdar koldioxidlagring (CCS) och istället vill få bort kolkraften helt.

När det gäller bilar så satsar de på plug-in hybrider, rena elbilar och effektivare förbränningsmotorer. Och inte på att ersätta konventionell bensin/diesel med biobränslen (t.ex. etanol). Det är en klok strategi.

De gör en ekonomisk och jobbmässig analys av planen som jag inte blir riktigt klok på. De menar att det går plus ekonomiskt samtidigt som en massa nya jobb skapas (varav många i energisektorn). Det har jag svårt att få att gå ihop, om fler jobbar i energisektorn så blir energin dyrare, se tidigare inlägg om detta. Kanske kan man få det att gå ihop om man räknar med att USA idag importerar en massa olja till överpris genom att OPEC begränsar konkurrensen, och att denna import kraftigt minskar genom Googles plan. Därmed skulle USA:s energi i större utsträckning produceras inom landet och fler amerikanska jobb skapas utan att det blir dyrare för amerikanerna.

Intressant? Andra bloggar om:

2 kommentarer to “Googles rena energi”

  1. Johan säger:

    Tyvär är deras plan allt för inspirerad av Armory Lovins och rocky mountain institute.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)