Sossarna och IPRED

Som jag skrivit tidigare så är jag inte alls nöjd med regeringens proposition om IPRED.

Nu har socialdemokraterna skrivit sin riksdagsmotion på denna proposition. Se även deras sammanfattning och debattartikel.

Sossarna inleder med att slå fast att upphovsrätten är viktig, men att regeringen misslyckats balansera detta mot den personliga integriteten. Så långt håller jag helhjärtat med. Men sossarna yrkar inte avslag på propositionen utan kommer bara med en rad tilläggsyrkanden som inte förbättrar integriteten i någon nämnvärd omfattning.

1) Det måste tydligt framgå att det huvudsakliga syftet är att komma åt den fildelning som sker i kommersiell skala.

Det är ju regeringen också inne på i propositionen, och om man inte är mer konkret än så blir det ett helt meningslöst yrkande. Det är tämligen oklart vad “kommersiell skala” egentligen betyder.

2) Det ska bara få finnas en organisation som kan få tillgång till vem som har en viss IP-adress. Upphovsrättsinnehavarna måste alltså samarbeta. Det minskar även risken för bluffakturor.

Detta innebär en substansiell förändring jämfört med regeringens proposition. Men blir det verkligen en förändring till det bättre? Jag är inte så säker på det. Risken är istället att det byggs upp en stor organisation vars huvudsyfte i praktiken blir just att utnyttja IPRED-lagen, en organisation som blir skicklig på att utnyttja sin storlek och som en privatperson kommer få väldigt svårt att hävda sig emot. Det gagnar inte rättssäkerheten. Dessutom innebär det att centraliseringen och korporativismen i upphovsrättsbranschen sträks, och det är inte bra. De upphovsmän som av olika skäl inte vill inordna sig i denna jätteorganisation lämnas därhän.

3) Hänsyn måste tas till att privatpersoners internetabonnemang kan ha missbrukats av någon annan.

Här har sossarna en klar poäng, detta är något som regeringen missat.

4) Lagen måste följas upp av en oberoende granskare. Vi vill därför inrätta en integritetsombudsman.

Regeringen har lovat att lagen omedelbart ska utvärderas. Frågan om en integritetsombudsman är större än IPRED, det handlar även om FRA och annat. Även Folkpartiet vill inrätta något liknande. Det är kanske en bra idé (eller inte), men hur som helst ingen patentlösning på alla problem som IPRED-lagen kan ställa till med.

5) Vi vill tillsätta en Kommission för upphovsrätt och tillgänglighet på internet för att följa teknikutvecklingen och föreslå regeringen åtgärder.

Jaha, det kan ju leda till att det föreslås ännu mer drakoniska åtgärder än IPRED i framtiden, i syfte att värna upphovsrätten. T.ex. förbud mot att surfa anonymt på Internet.

Dessutom måste ett bredare grepp tas för att förbättra villkoren för de yrkesverksamma inom kulturen. Kulturutredningen bör få direktiv att lämna förslag som skapar bättre villkor och långsiktigt hållbara inkomstmöjligheter för skådespelare, musiker, med fler.

Detta har inget med IPRED att göra, det verkar som om sossarna försöker blanda bort korten.

Det måste även finnas fler, bättre och mer tillgängliga lagliga alternativ att lyssna på musik och se på film med modern teknik. Här faller ansvaret tungt på film- och musikbranscherna att ta tillvara den nya tekniken och utveckla fler och bättre lagliga enkla och mer tillgängliga alternativa distributionskanaler.

Jag håller jag med, men inte heller detta har något med själva IPRED-lagen att göra.

Läs även vad Johanna Nylander och Christian Engström skrivit om detta.

Kommentarer är avstängda.