Folkpartiet och arbetsmarknaden

Folkpartiet har idag presenterat en rapport om ungdomsarbetslösheten. Där föreslår man bland annat att en ny anställningsform, lärlingsutbildning, ska införas.

En lärlingsutbildning ska så vitt jag förstått vara tidsbegränsad och meningen är att den ska övergå till en fast anställning. Under lärlingstiden omfattas man inte av den normala anställningsryggeheten och lönen ska kunna vara lägre än kollektivavtalens lägstanivåer.

En lärlingsutbildning är ett kontrollerat sätt att kringgå turordningsreglerna i LAS, vilket Jan Björklund medgett i en utfrågning i Almedalen. Så vitt jag förstått ska den ha ungefär samma effekt som en provanställning i det avseendet, men kunna vara längre än sex månader.

Jag har tidigare kritiserat ett Centerpartistiskt förslag för att luckra upp turordningsreglerna då det var halvhjärtat och kunde ge allvarliga negativa bieffekter.

Eftersom jag vill avskaffa turordningsregler helt så är jag inte helt nöjd med denna lärlingsanställning. Men så vitt jag kan se så har den inga negativa bieffekter, eftersom den precis som dagens provanställning blir frivillig. Dessutom har lärlingsanställningen andra syften än att bara påverka anställningstryggheten.

Även om Folkpartiet inte alltid går så långt som jag vill så går det i rätt riktning och blir inte värre än idag. Så jag är rätt nöjd.

5 kommentarer to “Folkpartiet och arbetsmarknaden”

 1. Johan Richter säger:

  Jag förstår inte distinktionen du gör mellan frivilligheten hos lärlingsanställning och frivilligheten hos centerns förslag.

  Jag kan inte tänka mig att Centern ville göra reglerna om lägre anställningsskydd tvingande utan de kunde säkert förhandlas bort på precis samma sätt som lärlinganställningens bestämmelser kan förhandlas bort till förmån för arbetstagaren. Det är frivilligt från arbetsgivarens sida i båda fallen om de vill dra nytta av lagens bestämmelser och det är frivilligt från arbetstagarens sida om de vill ta jobb med de erbjudna vilkoren. (Med den liberala definitionen av frivillighet.)

  Själv undrar jag för övrigt hur Björklunds förslag går ihop med EU:s bestämmelser om åldersdiskriminering.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Tja, det är svårt att veta exakt vad Centern egentligen ville.

  Men Centern skrev “mildra kravet på uppsägning utan saklig grund under de första två åren av en fast anställning” vilket jag tolkar som att det ska gälla alla fasta anställningar, och inte att det är en ny anställningsform.

  Hur som helst så verkar Centern ha dragit tillbaka förslaget ifråga nu, länken till det på deras hemsida fungerar i alla fall inte längre.

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Mer om lärlingsanställning säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 4. Johan Richter säger:

  “Men Centern skrev “mildra kravet på uppsägning utan saklig grund under de första två åren av en fast anställning” vilket jag tolkar som att det ska gälla alla fasta anställningar, och inte att det är en ny anställningsform.”

  “Alla” är ett tveksamt ord här. Förmodligen menar de “alla där inte anställningsavtalet ger större skydd.”

  Det tycker jag är lika frivilligt som lärlingsanställningar.