Mer om lärlingsanställning

Enligt en artikel i Tidningen NU (ej på webben) så säger Jan Björklund att Folkpartiets förslag om lärlingsanställning bara ska gälla för ungdomar upp till 21 år (vilket dock inte framgår på Folkpartiets hemsida).

Det trycker jag är onödigt restriktivt. Tanken är förstås att man ska påbörja en lärlings utbildning direkt efter man gått ut gymnasiet, och att lärlingsutbildningen ska vara i högst två år. Det är dock inte alla som blir klara med gymnasiet vid 19 års ålder, för en del tar det några år till. Det gäller inte minst invandrare som kommer till Sverige när de är 15-20 år gamla. Det är synd att de inte ska kunna dra nytta av lärlingsanställningar.

Jag skulle helst se att man inte har någon övre åldersgräns alls, enligt Folkpartiet rapport så finns ingen sådan åldersgräns i Danmark. För att undvika missbruk så borde det räcka med att tidsbegränsa lärlingsanställningar till högst två år och slå fast att en viss arbetsgivare inte får lärlingsanställa samma person mer än en gång.

Om man är väldigt rädd för att lärlingsanställningar ska missbrukas för allmän lönedumpning så borde en övre åldersgräns på 25 år (i kombination med tidsgräns på två år enligt ovan) räcka mer än väl. I statistiken över ungdomsarbetslöshet så är det just 25 år som är övre åldersgräns, och det är också det som gäller för de reducerade arbetsgivaravgifter för ungdomar som Alliansen infört.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.