Historist kärnkraftsbeslut

Regeringen har lagt en proposition som öppnar för nya kärnkraftsreaktorer i Sverige, se artikel i DN.

Detta är ett mycket efterlängtat beslut. Efter 30 år av avveckling så blir det äntligen möjligt att satsa igen. En satsning på kärnkraft är helt nödvändigt för att kunna minska den omfattande användningen av fossil kol och gas i elproduktionen i Europa, samtidigt som vårt välstånd kan behållas.

60 procent av världens elproduktion kommer från fossil kol och gas. Kärnkraften står idag för 15 procent, vattenkraft för 16 procent och övrigt förnybart (vind, sol, biomassa) för 3 procent. (Källa: IEA)

Om vi ska klara klimatet så måste de 60 procenten från kol och gas ner till nästan noll om 40 år (till 2050). Och vi ska inte räkna med att elanvändningen globalt kommer att sjunka framöver, länder som Kina och Indien ökar sin användning kraftigt och detta kommer äta upp alla besparingar och effektiviseringar i industriländerna.

För att klara detta så måste vi behålla och bygga ut kärnkraften. Det gäller i synnerhet om vi vill undvika att bygga ut den storskaliga vattenkraften och behålla de orörda älvarna.

Man kan tycka att det inte spelar så stor roll vad lilla Sverige gör, och i Sverige ser statistiken förvisso helt annorlunda ut. Men Europa har liknande siffror som hela världen, och Sveriges elnät är sammankopplat med resten av Europa. Det finns mycket kolkraft i våra grannländer Danmark, Tyskland och Polen.

Och man ska komma ihåg att detta beslut är nödvändigt för att bibehålla kärnkraften i dagens omfattning. Om man inte gör något så kommer kärnkraften gradvis försvinna eftersom dagens reaktorer börjar bli gamla och inte håller hur länge som helst. Med tanke på hur lång tid det tar att planera och bygga en kärnkraftsreaktor så är det hög tid att fatta detta beslut nu, vi kan inte vänta mycket längre.

Jag tycker att man inte bara ska bibehålla utan också tillåta en expansion av kärnkraften. Därför är det trist att man sätter en gräns på max tio reaktorer i drift samtidigt i Sverige, och att nya reaktorer inte får sättas igång förrän en gammal är permanent avstängd. Det är en märklig planekonomi som rimmar mycket illa med den avreglerade elmarknad som vi har.

Se tidigare inlägg.

Läs även Seved Monke, Mark Klamberg, Tobias Josefsson,

7 kommentarer to “Historist kärnkraftsbeslut”

 1. Mats Henricson säger:

  Jag tycker det är helt orealistiskt att tro att kärnkraft skulle kunna över huvud taget kunna göra något åt den globala uppvärmningen.

  Det finns nästan inte ett enda planerat kärnkraftverk. Även om vi IDAG började tokbeställa kärnkraftverk, och de byggdes med rekortfart, så kommer de knappast att göra någon som HELST skillnad om 10 år. Det är först tiden en bra bit EFTER 2020 som det kan spela någon roll. Och då är det troligen för sent. Då har vi torchat atmosfären så illa att den inte kan tiltas tillbaka över huvud taget på många hundra år.

  Så lägg kärnkraften på hyllan och tänk på vad som kan göras IDAG. Det enda som skulle kunna fungera vore en tok-höjning av skatterna på olja och kol. Vilket naturligtvis ingen politiker vågar.

  Så, basically, we are screwed!

 2. christoffer säger:

  JAg skulle rekomendera Mats H att använda Goggle innan han slänger ur sig direkta felaktigheter.

  en snabb koll ger att vi har MINST 30 kraftverk under konstruktion idag.
  och bara kina har lagt bestälningar på 100 kraftverk.

  så “nästan inte ett enda” stämmer inte alls. Desutom så har Mats fel om hur lång tid det tar att bygga. Det tar inte 10 år att bygga. den största tiden det tar är att få igenom tillstånden och på den punkten har väldigt många länder planer som är i olika stadier av acceptans.

  en konservativ bedömning är att man skulle kunna se mellan 100-200 nya kraftverk i världen inom 10-15 år.

  Sen finns det stora möjligheter att öka effekten på existerande kraftverk som inte skall underskattas.

 3. Mikael Ståldal säger:

  Mats,

  Du har rätt i att det kommer dröja minst 10 år innan några nybyggda reaktorer kan göra någon skillnad i Sverige. Och visst krävs det andra mer kortsiktiga klimatåtgärder också.

  Men klimatfrågan är även mer långsiktig. Det räcker inte att minska utsläppen de närmaste tio åren, dessa minskningar måste vara uthålliga och fortsätta efter 2020. IPCC talar om minskningar fram till 2050.

  Om vi inte bygger nya reaktorer kommer kärnkraftsproduktionen börja minska på 2020-talet och vara helt borta långt före 2050, och det är stor risk att detta skulle leda till ökade utsläpp då.

 4. Mats Henricson säger:

  @christoffer Du må ha rätt i antalet beställda kraftverk, och under konstruktion, men min slutsats håller ändå.

  Idag producerar våra ~10 svenska reaktorer ~70 TWh per år. Låt oss vara välvilliga och säga att nybyggda reaktorer kan producera ~10 TWh per år. Jordens energikonsumption är ~130 000 TWh per år. Den största delen, ca 85%, av det är olja, kol och gas, dvs drygt 100 000 TWh per år. Det skulle alltså behövas 10 000 reaktorer för att ersätta dem. 100-200 kraftverk är alltså nästan symboliskt lite.

  Kärnkraft är ett stickspår som bara kan ge oss en schimär av handlingskraft. Dessutom kommer den att sluka sjuka mängder pengar som kommer att strypa andra, bättre, alternativ.

  Enda lösningen är en massiv skattehöjning av olja, kol och gas. Kommer inte att ske, för politiker är för chicken. Väljarna skulle byta bort dem direkt. Alltså är vi doomed. Sorry! Bäst att flyga till Thailand så mycket det går innan det blir för dyrt.

 5. Mikael Ståldal » Arkiv » Olika elpris i Sverige säger:

  […] vara kvar så hade vi inte haft denna obalans i det svenska elsystemet. Och även om det numera är tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer så får man bara göra det i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, inte t.ex. i Barsebäck. Denna nya […]

 6. Mikael Ståldal » Arkiv » Folkpartiet inser problemet med energiöverenekommelsen säger:

  […] jag skrivit tidigare så vore det enklaste att helt enkelt ta bort taket på max 10 reaktorer i drift samtidigt. […]