Bra initiativ att se över diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen har nu till sist fattat sitt beslut i fallet Alia Khalifa som jag skrivit om tidigare, se artikel på DN Debatt. DO har beslutat att det skolan måste tillåta Khalifa att bära niqab.

Typiskt nog så tog DO:s beslut så lång tid att Khalifa hann gå klart utbildningen, och därför avstår DO från att väcka rättslig talan. Detta senfärdiga agerande från DO:s sida skapar ett osäkert rättsläge där det blir svårt att få klara besked vad som gäller, och där DO själv kan sätta praxis utan möjlighet att överklaga.

Jag tycker dessutom att DO har fel i sak. Man borde ta hänsyn till att den utbildning som Khalifa gick var en yrkesutbildning till ett yrke, barnskötare, där det är direkt olämpligt att bära niqab. Offentligt finansierade yrkesutbildningar bör inte ges till personer som genom sitt agerande kraftigt försvårar sina möjligheter att få jobb i detta yrke.

Jag kan förvisso hålla med DO i vissa delar, som att det finns vissa argument mot niqab som är ohållbara. T.ex. att niqab skulle vara kvinnoförtryck. Kvinnoförtryck är det bara om kvinnor tvingas bära det, vilket förvisso förekommer med niqab, men knappast i detta fall.

Därför är det bra att integrationsminister Erik Ullenhag (fp) vill se över diskrimineringslagen. Det bör vara tillåtet för skolor att förbjuda sina elever att bära niqab när det t.ex. gäller en yrkesutbildning till niqabolämpliga yrken. Jag tror dock inte att det vore någon bra idé med ett generellt förbud mot niqab på högskolor och universitet.

Med tanke på DO:s orimliga hantering av detta ärende och dåliga track record i övrigt så bör Ullenhag även överväga att ge Katri Linna sparken som DO.

Kommentarer är avstängda.