Internet och yttrandefrihet

En FN-rapport slår fast att avstängning av t.ex. fildelare från Internet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, och att filtrering av Internet hotar yttrandefriheten. Per Strömbäck från upphovsrättsindustrins tankesmedja Netopia att det resonemanget urholkar yttrandefriheten och att all information som skickas över Internet inte är yttranden. Se artikel i Expressen.

Strömbäcks resonemang är bedrägligt. Det är i och för sig korrekt att all information som skickas över Internet inte är att betrakta som yttranden i yttrandefrihetens mening. Men det är inte möjligt att göra någon entydig definition vad som är yttranden och vad som inte är det, och det är definitivt inte möjligt att konstruera ett datorprogram som kan skilja yttranden från annan typ av information. Därför är all form av censur, filtrering och blockering av Internet är hot mot yttrandefriheten eftersom yttranden som ska skyddas av yttrandefriheten mycket väl kan komma att stoppas.

Att skilja skyddsvärda yttranden från annan information kan bara göras i enskilda fall av en domstol eller liknande.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.