Folkpartiet inser problemet med energiöverenekommelsen

Jan Björklund (fp) skriver på SvD Brännpunkt att regeringens energiöverenskommelse behöver kompletteras för att i praktiken möjliggöra att det byggs nya kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Precis som Björklund framhåller så är det olyckligt att reglerna utformats så att de tre bolag, Vattenfall, E.ON och Fortum, som äger dagens tio reaktorer (och en stor del av övrig elproduktion i landet) i praktiken har fått vetorätt mot att andra får bygga nya reaktorer. De lever idag gott på sitt oligopol och har inget direkt intresse av att öka utbudet av el.

Därför är det viktigt att även andra aktörer ges möjlighet att bygga nya reaktorer i Sverige utan att Vattenfall, E.ON och Fortum ges vetorätt.

Det lär bli krångligt att fixa detta om man ska behålla taket på tio reaktorer samtidigt i drift och bara tillåta nya på samma ställen som de befintliga. Men jag hoppas att det går att lösa.

Som jag skrivit tidigare så vore det enklaste att helt enkelt ta bort taket på max 10 reaktorer i drift samtidigt. Dessutom bör man tillåta att nya reaktorer byggs på andra ställen i landet.

Jag tycker att Lise Nordin (mp) är ute i ogjort väder i sin replik. Det är inte alls oklart vilka andra aktörer som är påtänkta att bygga ny kärnkraft i Sverige, Björklund nämner uttryckligen den Svenska basindustrin och pekar på Finland som exempel. Nordin nämner ju även själv Industrikraft (fast de är ju en “lobbyorganisation” så de räknas väl inte?).

Det är inte heller oklart vem som ska köpa och använda elen, den svenska basindustrin. Jag tycker i och för sig att detta inte borde spela någon roll för det politiska beslutet. Vill någon bygga kärnkraftverk i Sverige för export av el så är det också OK. Det är lika OK som att det finns industrier i Sverige som producerar varor för export.

Miljöpartiet accepterar tydligen inte att Sverige blir en kärnkraftspark och stora företag tjänar pengar på att sälja elen utomlands. (Notera den uppenbara flörten med marknads- och storföretagsskeptiska vänstermänniskor.)

Men det är tydligen helt OK för Miljöpartiet att Sverige blir en vindkraftspark och stora företag (ja, stora företag bygger vindkraftverk också) tjänar pengar på att sälja den elen utomlands.

Att bygga nya kärnkraftverk i Sverige och exportera elen till t.ex. Tyskland gynnar även Sverige, både ekonomiskt men även genom förbättrad miljö och klimat då detta tränger undan kolkraft.

Kommentarer är avstängda.