Sen insikt om problemen med etanolbränsle

Sent omsider har Miljöpartiet kommit till insikt om problemen med etanolbränsle i allmänhet och med den s.k. pumplagen som de drev igenom 2005 i synnerhet, se debattartikel i Ny Teknik.

För ett och ett halvt år sedan kom professorerna Christian Azar, Per Kågesson m.fl. till en liknande insikt.

Hur kommer det sig att jag insåg detta redan för sju år sedan?

Jo, för om man har liberala grundvärderingar och förmår tänka logiskt så anar man direkt ugglor mossen när subventioner och snåriga regleringar kommer på tal. Ett bränsle och en fordonsteknik (E85 i personbilar) som kräver så många snåriga subventioner och regleringar för att fungera, och dessutom inte ens med bästa vilja kan ses som annat än en kort parentes i utvecklingen, kan helt enkelt inte vara värt att satsa på.

Då etanol inte har potentialen att helt ersätta fossila bränslen i vägfordon så bör den användas där det är enklast att införa den. Det vill säga för att ersätta fossil etanol som lösningsmedel, som låginblandning i bensin för befintliga bensinbilar och i modifierade dieselmotorer i tunga fordon (lastbilar och bussar). Att helt eller till större del (E85) ersätta bensin med etanol i personbilar är krångligare och är därför inte någon bra idé.

Miljöpartiet vill nu satsa på biogas (metan) på liknande sätt som man hittills satsat på etanol. Biogas är förvisso bättre än etanol i flera avseenden. Men det är inte säkert att biogas heller har potential att helt ersätta fossila bränslen i vägfordon. Även här bör man alltså börja med där det är enklast att införa den, och det är inte i personbilar. Biogas bör till att börja med användas som bränsle i tunga fordon och för att ersätta naturgas där naturgas används idag.

Pumplagen bör inte vässas, den bör avskaffas helt tillsammans med alla andra subventioner av etanolbränsle och E85-bilar.

När det gäller personbilar är det bättre underlätta och snabba på den övergång till laddhybrider och rena elbilar som vi nu börjar se inledningen av. Det är en bättre och mer långsiktig lösning. El har definitivt potential att helt ersätta fossila bränslen i vägfordon.

4 kommentarer to “Sen insikt om problemen med etanolbränsle”

 1. Anders säger:

  Inget enskilt drivmedel har vad vi vet potential att ersätta bensin o diesel fullt ut, vi måste helt enkelt ha flera drivmedel i framtiden. Etanol kommer med all sannolikhet att vara ett av dessa.

  Då verkar det ganska dumt att blanda etanolen med bensin o köra den i en ineffektiv motor som är anpassad efter bensinens egenskaper och därför inte kan utnyttja de goda potentialerna av etanol fullt ut – och ännu dummare att inte ge motorindustrin tydliga marknadsmässiga signaler om att det är läge att sluta utveckla motorer som är optimerade för bensin och istället börja utveckla motorer som är optimerade för de kommande drivmedlen.

  Exakt vilka styrmedel som leder till detta är mest ett val av ideologi, men styrmedel kommer att behövas, liksom det behövts styrmedel för alla andra miljömässiga framsteg genom historien – och även för en hel del andra framsteg – vi njuter ännu av frukterna av Apollo-programmets miljardrullning

 2. Mikael Ståldal säger:

  Om vi ser till produktionskapacitet (och även infrastruktur för distribution) så har el redan idag potential att ersätta bensin och diesel fullt ut i personbilar. Hindren är batterikapacitet, laddningstider och fordonskostnader, men det är tekniska problem som vi troligtvis kan lösa inom överskådlig tid.

  Vi kan inte ha hur många inkompatibla drivmedel som helst parallellt, eftersom det blir orimligt dyrt med infrastruktur då.

  Tvärt om så är det jättebra att blanda ut etanol med bensin eftersom man då utnyttjar befintlig infrastruktur och befintliga fordon.

  Etanol är inte tillräckligt mycket bättre än bensin och diesel för att det ska vara värt att driva fram renodlade etanolbilar och tillhörande infrastruktur.

  Låt oss ge bilindustrin signaler att utveckla hybrider och rena elbilar istället.

 3. Biogas som gör skillnad – mer än tomma ord behövs | Osunt säger:

  […] också: ASPO, Flute, Effekt, Ankersjö, Ståldal, Anna-Karin Hatt, Hemmamamman, Mario, Ny […]